“ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စကားေျပာမွာလား၊ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းခံမွာလား” ဟု အစိုးရကို ေမးခြန္းထုတ္

0
159

ဇူလိုင္ ၅
သွ်င္ရဲထြဋ္

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္လား၊ အလံုစံုပ်က္သုဥ္းခံ မွာလား ဟု ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ က ေမးခြန္းထုတ္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္သူ မ်ားက လတ္တေလာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႒ာနခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ က ေမးခြန္းထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

” လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရဟာ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ ညိွညိွႏိႈင္းႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ စကားေျပာ ဖို႔လိုပါတယ္။ စကားေျပာမွာလား ၊ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းခံမွာလားလို႔ ဒီကေနေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခိုင္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ၂၃ ပါတီ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာ ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါဝင္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ၊ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီတို႔မွ ဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအးလြင္ႏွင့္ ဦးသန္းဦး တို႔က ပါဝင္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၅
သွ်င္ရဲထြဋ္

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္လား၊ အလံုစံုပ်က္သုဥ္းခံ မွာလား ဟု ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ က ေမးခြန္းထုတ္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္သူ မ်ားက လတ္တေလာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႒ာနခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ က ေမးခြန္းထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

” လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ လက္ရွိအစိုးရဟာ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ ညိွညိွႏိႈင္းႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ စကားေျပာ ဖို႔လိုပါတယ္။ စကားေျပာမွာလား ၊ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းခံမွာလားလို႔ ဒီကေနေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္ က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခိုင္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယမန္ေန႔ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ၂၃ ပါတီ ပူးတြဲသေဘာထားေၾကညာ ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပါဝင္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ၊ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီတို႔မွ ဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအးလြင္ႏွင့္ ဦးသန္းဦး တို႔က ပါဝင္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply