အီရန္ေရနံတင္သေဘၤာကို ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္ေရတပ္က သိမ္းဆည္း

0
104

ဇူလိုင္ ၅
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

အီရန္ေရနံတင္သေဘၤာကို တရားမ၀င္သိမ္းပိုက္တယ္လို႔ေျပာတဲ့ျဖစ္စဥ္အတြက္ ႐ွင္းလင္းေျပာျပဖို႔ အီရန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာၿဗိတိန္သံအမတ္ကို အီရန္က ဆင့္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

အီးယူရဲ႕ပိတ္ဆို႔မႈေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ဆီးရီးယားကိုဦးတည္ေနတယ္ဆိုတဲ့သက္ေသခိုင္လံုေနလို႔ သိမ္းဆည္းဖို႔ ၿဗိတိန္နဲ႔စပိန္တစ္၀က္စီပိုင္တဲ့ဂီဘရယ္တာကၽြန္းကအရာ႐ွိေတြကို ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္ေရတပ္က ကူညီခဲ့ပါတယ္။

စပိန္ယာယီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက Grace 1ဆိုတဲ့အဲဒီသေဘၤာကို အေမရိကန္ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အရ သိမ္းဆည္းတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူက သိမ္းဆည္းတဲ့လုပ္ရပ္ကို ဓားျပတိုက္တဲ့ပံုစံလုပ္ရပ္လို႔ သမုတ္ပါတယ္။

အီရန္ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္ကို အဓိပၸာယ္မ႐ွိဘူးလို႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႐ံုးက တံု႔ျပန္ပါတယ္။

ပနားမားႏုိင္ငံအလံတင္ထားတဲ့Grace 1ကို ၾကာသပေတးေန႔မနက္ပိုင္းမွာ ဂီဘရယ္တာနားမွာသိမ္းဆည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေသနတ္တစ္ခ်က္မွမပစ္ေဖာက္ဘဲ သိမ္းဆည္းခဲ့တာပါ။

Source-BBC
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo- Shipspotting.com

ဇူလိုင္ ၅
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

အီရန္ေရနံတင္သေဘၤာကို တရားမ၀င္သိမ္းပိုက္တယ္လို႔ေျပာတဲ့ျဖစ္စဥ္အတြက္ ႐ွင္းလင္းေျပာျပဖို႔ အီရန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာၿဗိတိန္သံအမတ္ကို အီရန္က ဆင့္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

အီးယူရဲ႕ပိတ္ဆို႔မႈေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ဆီးရီးယားကိုဦးတည္ေနတယ္ဆိုတဲ့သက္ေသခိုင္လံုေနလို႔ သိမ္းဆည္းဖို႔ ၿဗိတိန္နဲ႔စပိန္တစ္၀က္စီပိုင္တဲ့ဂီဘရယ္တာကၽြန္းကအရာ႐ွိေတြကို ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္ေရတပ္က ကူညီခဲ့ပါတယ္။

စပိန္ယာယီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက Grace 1ဆိုတဲ့အဲဒီသေဘၤာကို အေမရိကန္ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အရ သိမ္းဆည္းတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူက သိမ္းဆည္းတဲ့လုပ္ရပ္ကို ဓားျပတိုက္တဲ့ပံုစံလုပ္ရပ္လို႔ သမုတ္ပါတယ္။

အီရန္ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္ကို အဓိပၸာယ္မ႐ွိဘူးလို႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႐ံုးက တံု႔ျပန္ပါတယ္။

ပနားမားႏုိင္ငံအလံတင္ထားတဲ့Grace 1ကို ၾကာသပေတးေန႔မနက္ပိုင္းမွာ ဂီဘရယ္တာနားမွာသိမ္းဆည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေသနတ္တစ္ခ်က္မွမပစ္ေဖာက္ဘဲ သိမ္းဆည္းခဲ့တာပါ။

Source-BBC
#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo- Shipspotting.com

Leave a Reply