နာမည္ေက်ာ္ ကိုဆိုဗိုဆာ့ဘ္ႏုိင္ငံေရးသမား အီဗာႏုိဗစ္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံရ

0
173


မီထ႐ိုဗီကာ ဇန္နဝါရီ ၁၇

နာမည္ေက်ာ္ ကိုဆိုဗိုဆာ့ဘ္ႏုိင္ငံေရးသမား အိုလီဗာအီဗာႏိုဗစ္သည္ ဆာ့ဘ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ မီထ႐ီုဗီကာအရပ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပါတီ႐ုံးခန္းေရွ႕တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

အယူအဆသင့္တင့္မွ်တသူအျဖစ္နာမည္ေက်ာ္သည့္ ကိုဆိုဗိုဆာ့ဘ္ ေခါင္းေဆာင္ အီဗာႏိုဗစ္သည္ ေသနတ္ျဖင့္ ေလးခ်က္ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ ေဆး႐ုံေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ေရွ႕ေန နီဘုိဆာဗလာယစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီဗာႏိုဗစ္ လုပ္ႀကံခံရေၾကာင္း သတင္းရၿပီးေနာက္တြင္ ဆားဘီးယား အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ၾကားဝင္မႈျဖင့္ ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ၌ ကိုဆိုဗိုအယ္လ္ေဘးနီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနမႈကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ဆားဘီးယားမွ ခဲြထြက္ၿပီးေနာက္ ကိုဆိုဗိုသည္ လူမ်ိဳးေရးအရ ကဲြျပားမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ကိုဆိုဗိုေျမာက္ပိုင္းရွိ မီထ႐ိုဗီကာ၏ေတာင္ပိုင္းျခမ္းကို ကိုဆိုဗို အယ္လ္ေဘးနီးယန္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အီဗာႏိုဗစ္အား လုပ္ႀကံမႈသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ဆားဘီးယားက တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဆားဘီးယားသမၼတ အလက္ဇႏၵရား ဗူခ်စ္ကလည္း အီဗာႏိုဗစ္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ႏုိင္ငံသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆားဘီးယားသည္လည္း ၎တို႔နည္း၎တို႔ဟန္ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ဆားဘီးယားအတြက္ေတာ့ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္မႈပဲ၊ ကိုယ့္နည္းကိုယ္ဟန္ နဲ႔ေျဖရွင္းမယ္” ဟု ဗူခ်စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကိုဆိုဗိုသမၼတ ဟာရွင္သာခ်ီကလည္း ၎၏အစိုးရသည္ ယခုသတ္ျဖတ္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္႐ႈတ္ခ်ၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒအရအျပစ္ေပးႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကိုဆိုဗိုသားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္လိုစြာတုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳရန္ တုိက္တြန္း လိုေၾကာင္း ဥေရာသမဂၢ၏ကိုဆုိဗိုဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ နာတာလ်ာ အပိုစတိုလိုဗာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ အီဗာႏိုဗစ္သည္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားေရးအမည္ရွိ ကိုဆိုဗိုဆာ့ဘ္ပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေနတိုး၊ ဥေရာပသမဂၢတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အီဗာႏိုဗစ္သည္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ အီဗာႏိုဗစ္သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အယ္လ္ေဘးနီး ယား တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ စစ္ရာဇဝတ္ မႈမ်ားျဖင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံရႏုိင္ေျခရွိခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ဥေရာပသမဂၢတရားသူႀကီးမ်ားသည္ အီဗာႏိုဗစ္အား ေထာင္ဒဏ္ကိုးႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အယူခံဝင္မႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျပစ္ဒဏ္ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ကိုဆုိဗိုသည္ ဆားဘီးယားထံမွ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့သည္။ ကိုဆိုဗုိအား ႏုိင္ငံ ၁၁၅ ႏိုင္ငံက ႏုိင္ငံအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ဆားဘီးယားႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကမူ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

မီထ႐ိုဗီကာ ဇန္နဝါရီ ၁၇

နာမည္ေက်ာ္ ကိုဆိုဗိုဆာ့ဘ္ႏုိင္ငံေရးသမား အိုလီဗာအီဗာႏိုဗစ္သည္ ဆာ့ဘ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ မီထ႐ီုဗီကာအရပ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပါတီ႐ုံးခန္းေရွ႕တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

အယူအဆသင့္တင့္မွ်တသူအျဖစ္နာမည္ေက်ာ္သည့္ ကိုဆိုဗိုဆာ့ဘ္ ေခါင္းေဆာင္ အီဗာႏိုဗစ္သည္ ေသနတ္ျဖင့္ ေလးခ်က္ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ ေဆး႐ုံေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ေရွ႕ေန နီဘုိဆာဗလာယစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အီဗာႏိုဗစ္ လုပ္ႀကံခံရေၾကာင္း သတင္းရၿပီးေနာက္တြင္ ဆားဘီးယား အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ၾကားဝင္မႈျဖင့္ ဘရပ္ဆဲလ္စ္ ၌ ကိုဆိုဗိုအယ္လ္ေဘးနီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနမႈကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ဆားဘီးယားမွ ခဲြထြက္ၿပီးေနာက္ ကိုဆိုဗိုသည္ လူမ်ိဳးေရးအရ ကဲြျပားမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ကိုဆိုဗိုေျမာက္ပိုင္းရွိ မီထ႐ိုဗီကာ၏ေတာင္ပိုင္းျခမ္းကို ကိုဆိုဗို အယ္လ္ေဘးနီးယန္းမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အီဗာႏိုဗစ္အား လုပ္ႀကံမႈသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ဆားဘီးယားက တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဆားဘီးယားသမၼတ အလက္ဇႏၵရား ဗူခ်စ္ကလည္း အီဗာႏိုဗစ္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎၏ႏုိင္ငံသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆားဘီးယားသည္လည္း ၎တို႔နည္း၎တို႔ဟန္ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ဆားဘီးယားအတြက္ေတာ့ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္မႈပဲ၊ ကိုယ့္နည္းကိုယ္ဟန္ နဲ႔ေျဖရွင္းမယ္” ဟု ဗူခ်စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကိုဆိုဗိုသမၼတ ဟာရွင္သာခ်ီကလည္း ၎၏အစိုးရသည္ ယခုသတ္ျဖတ္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္႐ႈတ္ခ်ၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒအရအျပစ္ေပးႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကိုဆိုဗိုသားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္လိုစြာတုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳရန္ တုိက္တြန္း လိုေၾကာင္း ဥေရာသမဂၢ၏ကိုဆုိဗိုဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ နာတာလ်ာ အပိုစတိုလိုဗာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ အီဗာႏိုဗစ္သည္ လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားေရးအမည္ရွိ ကိုဆိုဗိုဆာ့ဘ္ပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေနတိုး၊ ဥေရာပသမဂၢတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အီဗာႏိုဗစ္သည္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ အီဗာႏိုဗစ္သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အယ္လ္ေဘးနီး ယား တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ စစ္ရာဇဝတ္ မႈမ်ားျဖင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံရႏုိင္ေျခရွိခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ဥေရာပသမဂၢတရားသူႀကီးမ်ားသည္ အီဗာႏိုဗစ္အား ေထာင္ဒဏ္ကိုးႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အယူခံဝင္မႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျပစ္ဒဏ္ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ကိုဆုိဗိုသည္ ဆားဘီးယားထံမွ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့သည္။ ကိုဆိုဗုိအား ႏုိင္ငံ ၁၁၅ ႏိုင္ငံက ႏုိင္ငံအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ဆားဘီးယားႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကမူ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply