(၅၇) ႏွစ္ေျမာက္ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ေအာက္ေမ့ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္

0
104

(၅၇) ႏွစ္ေျမာက္ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ေအာက္ေမ့ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ အုတ္ဂူသို႔ လာေရာက္ဂါရဝျပဳခဲ့ၾကသည္။

Photo : MPA

(၅၇) ႏွစ္ေျမာက္ ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္ေအာက္ေမ့ဖြယ္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္ အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ အုတ္ဂူသို႔ လာေရာက္ဂါရဝျပဳခဲ့ၾကသည္။

Photo : MPA

Leave a Reply