ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ေလွစီးထြက္လာသည့္ ဘဂၤါလီ ၆၀ ေက်ာ္ ေမာင္ေတာမွာဖမ္းမိ

0
79

ဇူလိုင္ ၈
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းသြားလာေနၾကသည့္ ေလွစီးဒုကၡသည္ ၆၀ ေက်ာ္ လိုက္ပါလာခဲ့သည့္ ေလွတစ္စီးအား မေန႔ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

အဆိုပါေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဖက္မွ စက္တပ္ေလွငယ္ျဖင့္ထြက္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ျမင္းလႊတ္ကမ္းေျခသို႔ဆိုက္ကပ္လာခဲ့သည့္အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မေန႔က မနက္ပိုင္းမွာဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာပါ။ မနက္အေစာႀကီး ေလွတစ္စီးကမ္းကပ္ေနတာေတြ႔တဲ့အတြက္ ျမင္းလႊတ္စခန္းက သြားစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ဘဂၤါလီေတြေလွစီးၿပီး ေရာက္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ိကုိစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ေနပါတယ္။”ဟု အလယ္သံေက်ာ္စန္းမွဴးကေျပာသည္။

ယင္းေလွတြင္ ဘဂၤါလီ ၆၃ ဦးလိုက္ပါလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ေလွမ်ားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ မၾကာခဏထြက္သြားေလ့ရွိၾကၿပီး ယခုဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားမွာ မည္သည့္ေနရာသို႔သြားၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို မသိရွိရေသးပါ။

“သူတုိ႔က ဘဂၤလာဖက္ကေန ေလွနဲ႔ထြက္လာၾကတာျဖစ္တယ္။ ပင္လယ္ျပင္ထဲမွာသြားလာေနရင္း ေလွေပါက္ၿပီးေတာ့ ကမ္းကပ္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေလွမ်ားျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ကိုျဖတ္သန္းကာ ထိုင္း၊ မေလးရွား စသည့္ႏုိင္မ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၈
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းသြားလာေနၾကသည့္ ေလွစီးဒုကၡသည္ ၆၀ ေက်ာ္ လိုက္ပါလာခဲ့သည့္ ေလွတစ္စီးအား မေန႔ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

အဆိုပါေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဖက္မွ စက္တပ္ေလွငယ္ျဖင့္ထြက္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ျမင္းလႊတ္ကမ္းေျခသို႔ဆိုက္ကပ္လာခဲ့သည့္အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မေန႔က မနက္ပိုင္းမွာဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာပါ။ မနက္အေစာႀကီး ေလွတစ္စီးကမ္းကပ္ေနတာေတြ႔တဲ့အတြက္ ျမင္းလႊတ္စခန္းက သြားစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ဘဂၤါလီေတြေလွစီးၿပီး ေရာက္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ိကုိစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ေနပါတယ္။”ဟု အလယ္သံေက်ာ္စန္းမွဴးကေျပာသည္။

ယင္းေလွတြင္ ဘဂၤါလီ ၆၃ ဦးလိုက္ပါလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ေလွမ်ားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ မၾကာခဏထြက္သြားေလ့ရွိၾကၿပီး ယခုဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားမွာ မည္သည့္ေနရာသို႔သြားၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို မသိရွိရေသးပါ။

“သူတုိ႔က ဘဂၤလာဖက္ကေန ေလွနဲ႔ထြက္လာၾကတာျဖစ္တယ္။ ပင္လယ္ျပင္ထဲမွာသြားလာေနရင္း ေလွေပါက္ၿပီးေတာ့ ကမ္းကပ္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေလွမ်ားျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္ကိုျဖတ္သန္းကာ ထိုင္း၊ မေလးရွား စသည့္ႏုိင္မ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

Leave a Reply