က်ဴးေက်ာ္ (၁၂၀) ကို စည္ပင္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္

0
205

ေတာင္ႀကီး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ေရႊေမာင္းေတာင္ ေျမာက္ဘက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ (၁၂၀) ကို စည္ပင္သာယာ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား ေနထိုင္သည့္ေျမသည္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္က သစ္ေတာဦးစီး႒ာန မွ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေဖာ္ရန္ ပလပ္ေပးခဲ့သည့္ ေျမ ဧက ၅၃၀ အတြင္းပါဝင္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုနွစ္ မွာ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

“ဒီေျမေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူေတြကို တရားစြဲဆိုဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္တယ္ ။ ခု စာရင္းေကာက္တာေတြ လုပ္ေနၿပီ ။´´ ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးကို က ေျပာသည္။

ပလပ္သည့္ ေျမ ဧက ၅၃၀ ထဲမွ ၁၁၄ ဧက ကို ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္ေဆာက္လုပ္ရန္ေပးခဲ့ၿပီး အျခားက်န္ရွိသည့္ေျမမ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား နွင့္ အစိုးရပူးေပါင္းကာ အိမ္ယာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

“ကြ်န္မတို႔ မရွိဆင္းရဲသားေတြပါ ။ ဒီေျမကို ကြ်န္မတို႔ ဝယ္ထားတာပါ ။ ေနလာတာ ဆယ္နွစ္ေက်ာ္ေနၿပီ ဖယ္မေပးခ်င္ပါဘူး ။ ဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ေနတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳေပးေစလိုပါတယ္´´ ဟု ေရႊေမာင္းေတာင္ တြင္ ေနထိုင္သည့္ မသြယ္သြယ္ေထြး က ေျပာသည္။

ယင္းေျမမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုနွစ္က ေရႊေမာင္းေတာင္တြင္ သီတင္းသံုးသည့္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးမွ ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ အလွဴေငြေပးသည့္ သူမ်ားကို အကြက္ရိုက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

ေတာင္ႀကီး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ေရႊေမာင္းေတာင္ ေျမာက္ဘက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူ (၁၂၀) ကို စည္ပင္သာယာ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား ေနထိုင္သည့္ေျမသည္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္က သစ္ေတာဦးစီး႒ာန မွ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေဖာ္ရန္ ပလပ္ေပးခဲ့သည့္ ေျမ ဧက ၅၃၀ အတြင္းပါဝင္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုနွစ္ မွာ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

“ဒီေျမေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူေတြကို တရားစြဲဆိုဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္တယ္ ။ ခု စာရင္းေကာက္တာေတြ လုပ္ေနၿပီ ။´´ ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးကို က ေျပာသည္။

ပလပ္သည့္ ေျမ ဧက ၅၃၀ ထဲမွ ၁၁၄ ဧက ကို ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္ေဆာက္လုပ္ရန္ေပးခဲ့ၿပီး အျခားက်န္ရွိသည့္ေျမမ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား နွင့္ အစိုးရပူးေပါင္းကာ အိမ္ယာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

“ကြ်န္မတို႔ မရွိဆင္းရဲသားေတြပါ ။ ဒီေျမကို ကြ်န္မတို႔ ဝယ္ထားတာပါ ။ ေနလာတာ ဆယ္နွစ္ေက်ာ္ေနၿပီ ဖယ္မေပးခ်င္ပါဘူး ။ ဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ေနတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳေပးေစလိုပါတယ္´´ ဟု ေရႊေမာင္းေတာင္ တြင္ ေနထိုင္သည့္ မသြယ္သြယ္ေထြး က ေျပာသည္။

ယင္းေျမမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုနွစ္က ေရႊေမာင္းေတာင္တြင္ သီတင္းသံုးသည့္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးမွ ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ အလွဴေငြေပးသည့္ သူမ်ားကို အကြက္ရိုက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply