မိုးထဲေရထဲက ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ

0
49

ဇူလိုင္ ၉

ပဥၥမလိႈင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမိ်ဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ယေန႔ေန႔လည္ ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လူအင္အား ေထာင္ခ်ီပါသည့္ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ေရႊတိဂံုဘုရားအေရွ႕ဘက္မုခ္ရွိ ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ႕မွ စတင္ကာ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းအတိုင္း ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ႀကၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕သို႔ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္ “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ဗုဒဘာသာသာသနာကို ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ေပၚထြက္လာေရး၊” စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – ေဝယံ

ဇူလိုင္ ၉

ပဥၥမလိႈင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမိ်ဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ယေန႔ေန႔လည္ ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လူအင္အား ေထာင္ခ်ီပါသည့္ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ေရႊတိဂံုဘုရားအေရွ႕ဘက္မုခ္ရွိ ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ႕မွ စတင္ကာ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းအတိုင္း ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ႀကၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕သို႔ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္ “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးအမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ဗုဒဘာသာသာသနာကို ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ေပၚထြက္လာေရး၊” စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – ေဝယံ

Leave a Reply