က်ိဳက္ဝိုင္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ နာဂကေလး ၁၆ ေယာက္ ေနရပ္ျပန္

0
98

ဇူလိုင္ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး က်ိဳက္ဝိုင္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း (မလိခ) တြင္ ယာယီထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ နာဂကေလးငယ္ (၁၆) ဦး ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔က ေနရပ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

နာဂကေလးငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေမတၱာရွင္ရဲ႕ အေစခံ ပရဟိတေက်ာင္း တစ္ခုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ခိုင္းေစမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ က်ိဳက္ဝိုင္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း (မလိခ) တြင္ ယာယီထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားကာ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကယ္ က ေျပာသည္ ။

“ပို႔ထားတဲ့ေနရာမွာ မေတာ္တေရာ္ခိုင္းတာျပဳတာေတြ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္ ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ျပန္ေခၚတာပဲ” ဟု လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကယ္ က ေျပာသည္ ။

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ နာဂ ကေလးငယ္မ်ားကို မိဘမ်ားထံအပ္ႏွံ၍ အနီးအနားရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္နိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇူလိုင္ ၅
ႏိုင္လင္းဦး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး က်ိဳက္ဝိုင္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း (မလိခ) တြင္ ယာယီထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ နာဂကေလးငယ္ (၁၆) ဦး ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔က ေနရပ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

နာဂကေလးငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေမတၱာရွင္ရဲ႕ အေစခံ ပရဟိတေက်ာင္း တစ္ခုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ခိုင္းေစမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ က်ိဳက္ဝိုင္း လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း (မလိခ) တြင္ ယာယီထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားကာ ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကယ္ က ေျပာသည္ ။

“ပို႔ထားတဲ့ေနရာမွာ မေတာ္တေရာ္ခိုင္းတာျပဳတာေတြ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္ ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ျပန္ေခၚတာပဲ” ဟု လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကယ္ က ေျပာသည္ ။

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ နာဂ ကေလးငယ္မ်ားကို မိဘမ်ားထံအပ္ႏွံ၍ အနီးအနားရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္နိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply