မႏၲေလး၌ H1N1 သံသယရွိ လူနာ ၆ ဦးအနက္ ႏွစ္ဦးတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိ

0
179

ဇူလိုင္ ၁၀

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး ႏွင့္ ကုတင္ ၅၅၀ ကေလးေဆးရံု တို႔တြင္ ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသည္ဟု သံသယရွိသည့္ လူနာ ၆ ဦး အနက္ လူနာ ၂ ဦးတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ကူးစက္ခံရသူ လူနာႏွစ္ဦး အပါအဝင္ သံသယရွိသူမ်ား အားလံုး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသည္ဟု သံသယရွိသည့္ လူနာ ၆ ဦးတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ (၂) ဦး ႏွင့္ သံသယရွိ လူနာ (၁) ဦးကို က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္၍ သက္သာသည့္အတြက္ ေဆးရံုဆင္းခြင့္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး သံသယရွိ လူနာ ၃ ဦးမွာလည္း စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (H1N1) သံသရွိလူနာ ၅၀၂ ဦးကုိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ႔ရာ ပုိးေတြ႕ရွိသူ ၁၈၀ ဦးရွိၿပီး ၃၁ ဦးေသဆုံးခ့ဲေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါသည္ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရခ်ိန္မွစ၍ တစ္ရက္မွ ေလးရက္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာႏုိင္ၿပီး လကၡဏာမ်ားမွာ အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီစင္ တီဂရိတ္ႏွင့္အထက္ ဖ်ားျခင္း၊ ႏွာရည္ယုိျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆုိးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ကုိယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ႏုံးေခြျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာဂါျပင္းထန္လာပါက အဖ်ားႀကီးလြန္းျခင္း၊ ေခ်ာင္းအလြန္ဆုိးျခင္း၊ ေမာျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴခက္ခဲျခင္း၊ အသက္႐ွဴႏႈန္းျမန္ဆန္ျခင္း၊ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သတိလစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး ထိုသုိ႔ျဖစ္ေပၚပါက နီးစပ္ရာေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန က အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

ဇူလိုင္ ၁၀

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး ႏွင့္ ကုတင္ ၅၅၀ ကေလးေဆးရံု တို႔တြင္ ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသည္ဟု သံသယရွိသည့္ လူနာ ၆ ဦး အနက္ လူနာ ၂ ဦးတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ကူးစက္ခံရသူ လူနာႏွစ္ဦး အပါအဝင္ သံသယရွိသူမ်ား အားလံုး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရသည္ဟု သံသယရွိသည့္ လူနာ ၆ ဦးတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ (၂) ဦး ႏွင့္ သံသယရွိ လူနာ (၁) ဦးကို က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္၍ သက္သာသည့္အတြက္ ေဆးရံုဆင္းခြင့္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး သံသယရွိ လူနာ ၃ ဦးမွာလည္း စိုးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းသန္းျမင့္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (H1N1) သံသရွိလူနာ ၅၀၂ ဦးကုိ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ႔ရာ ပုိးေတြ႕ရွိသူ ၁၈၀ ဦးရွိၿပီး ၃၁ ဦးေသဆုံးခ့ဲေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါသည္ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရခ်ိန္မွစ၍ တစ္ရက္မွ ေလးရက္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာႏုိင္ၿပီး လကၡဏာမ်ားမွာ အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီစင္ တီဂရိတ္ႏွင့္အထက္ ဖ်ားျခင္း၊ ႏွာရည္ယုိျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆုိးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ကုိယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ႏုံးေခြျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာဂါျပင္းထန္လာပါက အဖ်ားႀကီးလြန္းျခင္း၊ ေခ်ာင္းအလြန္ဆုိးျခင္း၊ ေမာျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴခက္ခဲျခင္း၊ အသက္႐ွဴႏႈန္းျမန္ဆန္ျခင္း၊ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သတိလစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး ထိုသုိ႔ျဖစ္ေပၚပါက နီးစပ္ရာေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကုသမႈခံယူရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန က အသိေပးထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

Leave a Reply