အစိုးရသက္တမ္း အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား မွ်တစြာေဆာင္႐ြက္ရန္လို ဟု RCSS ေျပာ

0
89

 

ဇူလိုင္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၀ိုင္း၀န္းနည္းလမ္းရွာမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ တစ္ရပ္၏ သက္တမ္းသည္လည္း အကန္႔ အသတ္ရွိသည့္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးကေျပာသည္။

“ေနရာအခ်ိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္း၀န္းနည္းလမ္းရွာရ မွာျဖစ္သလို တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရ တစ္ရပ္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ အကန္႔ အသတ္ရွိတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ ရြက္ရာမွာ သူ႔ဖက္ကိုယ့္ဖက္ မွ်မွ်တတျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ NRPC တြင္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ( NRPC) တို႔ေဆြးေႏြးမႈအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးမွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ၂၀၂၀ မတိုင္မီ ၂၀၂၀ အလြန္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခင္းအက်င္းနဲ႔ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တို႔အား တိက်သည့္ အစီအစဥ္ ၊အခ်ိန္ဇယား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ မိမိတို႔လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက်ဥ္းက်ခံ၊ ဖမ္းဆီးခံ RCSS တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လူထု စုစုေပါင္း ၃၀ ဦးအား လြတ္ေပးသည့္ အတြက္ အစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ေဒသဖြံံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕ခရီးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ NRPC ၏ ဒုတိယဥကၠဌေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းမွလည္း အခက္အခဲရွိသည္မ်ားကို နွစ္ဖက္္၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာ၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ႏွင့္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္နွင့္ ၁၄ ရက္က အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရမွ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ ကိစၥ ၄ ခု အေပၚတြင္လည္း RCSS ၏ သေဘာထားထည့္သြင္းေဆြးေနြးေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎ က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု အစည္းအေ၀းၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔ အထိ RCSS ႏွင့့့္ NRPC တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

RCSS အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္တြင္ တပ္မေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအားေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၀ိုင္း၀န္းနည္းလမ္းရွာမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ တစ္ရပ္၏ သက္တမ္းသည္လည္း အကန္႔ အသတ္ရွိသည့္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးကေျပာသည္။

“ေနရာအခ်ိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္း၀န္းနည္းလမ္းရွာရ မွာျဖစ္သလို တစ္ဖက္တြင္လည္း အစိုးရ တစ္ရပ္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ အကန္႔ အသတ္ရွိတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ ရြက္ရာမွာ သူ႔ဖက္ကိုယ့္ဖက္ မွ်မွ်တတျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ NRPC တြင္ သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ( NRPC) တို႔ေဆြးေႏြးမႈအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးမွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ၂၀၂၀ မတိုင္မီ ၂၀၂၀ အလြန္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခင္းအက်င္းနဲ႔ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တို႔အား တိက်သည့္ အစီအစဥ္ ၊အခ်ိန္ဇယား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ မိမိတို႔လိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဘာင္ေခးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက်ဥ္းက်ခံ၊ ဖမ္းဆီးခံ RCSS တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လူထု စုစုေပါင္း ၃၀ ဦးအား လြတ္ေပးသည့္ အတြက္ အစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ေဒသဖြံံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕ခရီးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ NRPC ၏ ဒုတိယဥကၠဌေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းမွလည္း အခက္အခဲရွိသည္မ်ားကို နွစ္ဖက္္၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာ၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ႏွင့္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္နွင့္ ၁၄ ရက္က အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရမွ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ ကိစၥ ၄ ခု အေပၚတြင္လည္း RCSS ၏ သေဘာထားထည့္သြင္းေဆြးေနြးေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎ က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု အစည္းအေ၀းၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔ အထိ RCSS ႏွင့့့္ NRPC တို႔ ေတြ႔ဆံုမႈသည္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

RCSS အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္တြင္ တပ္မေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအားေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply