နာမည္ပ်က္ရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးရန္ ပစ္မွတ္အျဖစ္ ထားလာ

0
31

ဇူလိုင္ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

ရပ္ရြာအတြင္းရွိ နာမည္ပ်က္ ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးရန္ ပစ္မွတ္အျဖစ္ ထားလာေၾကာင္း လမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းနို္င္ထြန္းကေျပာသည္။

“ေနာက္ပိုင္း လူကုန္ကူးတဲ့သူေတြက မသိနားမလည္တဲ့ ကေလးေတြထက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာထဲမွာ နာမည္ပ်က္ျဖစ္တဲ့ အဲ့လိုကေလးမ်ိဳးေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စည္းရံုးၿပီးေတာ့ ပို႔တာေတြရွိတယ္။အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ တရားရင္ဆိုင္တဲ့ အခါမွာ ဒီကေလးမေတြ ေျပာတာက သူတို႔အတြက္ေလးနက္မႈရွိတာက ဒီကေလးေတြက ရပ္ရြာထဲမွာ နာမည္ပ်က္ျဖစ္ေနတယ္။ဒီအေပၚမွာ လူကုန္ကူးတဲ့သူေတြက သူတို႔ အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိဖို႔ သူတို႔အားသာခ်က္ရရွိဖို႔ Rhythm ေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ လုပ္လာခဲ့တာေတြရွိတယ္”ဟု ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amera ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စြမ္းရာ္ျမွင့္သင္တန္းတြင္ ဦး၀င္းနို္င္ထြန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား တရုတ္နိုင္ငံသို႔ အတင္းအဓမၼလက္ထက္နိုင္ရန္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေနေၾကာင္း၊ထို႔ုျပင္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးသူ ႏွင့္ တစ္ခုလပ္မ်ားကိုလည္း စုေဆာင္း၍ လူကုန္ကူးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းကေျပာသည္။

“အခုေနာက္ပိုင္း မွာ ေတာ့ တရုတ္နိုင္ငံသားေတြကိုယ္တိုင္ ျမန္မာျပည္ထဲကို ၀င္ၿပီးေတာ့ refuse လုပ္ၿပီးေတာ့ မိဘေတြဆီမွာ သိန္း ၃၀/၄၀ နဲ႔ တင္ေတာင္းၿပီးေတာ့ လုပ္လာတဲ့ အထိ ျဖစ္လာတယ္။ တရားမ၀င္ ပတ္စပိုစ့္ေတြကိုင္လာတယ္။ၿမိဳ႕ေတြမွာ ရင္းႏွီးေအာင္လုပ္တယ္။ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားေပးၿပီးေတာင္ ေတာင္းသြားတယ္”ဟု ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းကေျပာသည္။

ျပည္ပ သို႔ လူကုန္ကူးေနမႈသာမကပဲ ျပည္တြင္းတြင္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚ၊ ေရႊတြင္း၊ ပယင္းေမွာႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းထြက္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းပံုျဖတ္ေနမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လူကုန္ကူးခံရမႈျဖစ္စဥ္တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္သာ အဓိက က်ေနသည့္ အတြက္ ဗဟိုခ်ဥ္းကပ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းကတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရမႈျဖစ္စဥ္သည္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ကတည္းကပင္ စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးလူကုန္ကူးေနမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ဇူလိုင္ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

ရပ္ရြာအတြင္းရွိ နာမည္ပ်က္ ကေလးငယ္မ်ားကို လူကုန္ကူးရန္ ပစ္မွတ္အျဖစ္ ထားလာေၾကာင္း လမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းနို္င္ထြန္းကေျပာသည္။

“ေနာက္ပိုင္း လူကုန္ကူးတဲ့သူေတြက မသိနားမလည္တဲ့ ကေလးေတြထက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာထဲမွာ နာမည္ပ်က္ျဖစ္တဲ့ အဲ့လိုကေလးမ်ိဳးေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စည္းရံုးၿပီးေတာ့ ပို႔တာေတြရွိတယ္။အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ တရားရင္ဆိုင္တဲ့ အခါမွာ ဒီကေလးမေတြ ေျပာတာက သူတို႔အတြက္ေလးနက္မႈရွိတာက ဒီကေလးေတြက ရပ္ရြာထဲမွာ နာမည္ပ်က္ျဖစ္ေနတယ္။ဒီအေပၚမွာ လူကုန္ကူးတဲ့သူေတြက သူတို႔ အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိဖို႔ သူတို႔အားသာခ်က္ရရွိဖို႔ Rhythm ေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ လုပ္လာခဲ့တာေတြရွိတယ္”ဟု ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amera ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆိုေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စြမ္းရာ္ျမွင့္သင္တန္းတြင္ ဦး၀င္းနို္င္ထြန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား တရုတ္နိုင္ငံသို႔ အတင္းအဓမၼလက္ထက္နိုင္ရန္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေနေၾကာင္း၊ထို႔ုျပင္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးသူ ႏွင့္ တစ္ခုလပ္မ်ားကိုလည္း စုေဆာင္း၍ လူကုန္ကူးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းကေျပာသည္။

“အခုေနာက္ပိုင္း မွာ ေတာ့ တရုတ္နိုင္ငံသားေတြကိုယ္တိုင္ ျမန္မာျပည္ထဲကို ၀င္ၿပီးေတာ့ refuse လုပ္ၿပီးေတာ့ မိဘေတြဆီမွာ သိန္း ၃၀/၄၀ နဲ႔ တင္ေတာင္းၿပီးေတာ့ လုပ္လာတဲ့ အထိ ျဖစ္လာတယ္။ တရားမ၀င္ ပတ္စပိုစ့္ေတြကိုင္လာတယ္။ၿမိဳ႕ေတြမွာ ရင္းႏွီးေအာင္လုပ္တယ္။ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားေပးၿပီးေတာင္ ေတာင္းသြားတယ္”ဟု ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းကေျပာသည္။

ျပည္ပ သို႔ လူကုန္ကူးေနမႈသာမကပဲ ျပည္တြင္းတြင္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚ၊ ေရႊတြင္း၊ ပယင္းေမွာႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းထြက္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းပံုျဖတ္ေနမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လူကုန္ကူးခံရမႈျဖစ္စဥ္တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္သာ အဓိက က်ေနသည့္ အတြက္ ဗဟိုခ်ဥ္းကပ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းနိုင္ထြန္းကတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရမႈျဖစ္စဥ္သည္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ကတည္းကပင္ စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးလူကုန္ကူးေနမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

Leave a Reply