ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တရုတ္သို႔ သြားမည္

0
50

ဇူလိုင္ ၁၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ့ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ Trade Mission သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွသိရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ့ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တရားဝင္ တင္ပို႔ခြင့္ရရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပိုင္အဖဲြ႔ (GACC) ႏွင့္ Trade Mission သြားေရာက္ေတြ႔ ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“GACC ဆိုတာက တရုတ္ျပည္ရဲ႕ export / import အျပင္ food safety ကိုပါ ကိုင္တ့ဲ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ AQSIQ က ကိုင္ေပမယ့္ အခု GACC ကပဲ export / import ေရာ food safety ေရာ အကုန္လုံး လႊမ္းၿခံဳၿပီးေတာ့ ကိုင္တ့ဲအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တ့ဲ အတြက္ ဒီအဖဲြ႔အစည္းကို ကြ်န္မတို႔ ေတြ႔ကိုေတြ႔ရမယ္။
(GACC) အဖဲြ႔နဲ႔ အဆက္သြယ္ရရွိဖို႔အတြက္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္က တရုတ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာသံရံုး စီးပြားေရးသံမွဴးကတဆင့္ စာတင္ျပထား ေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး”
ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ မွ အႀကီးတန္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ယင္းက့ဲသို႔ Trade Mission သြားေရာက္ရန္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးခန္႔ လိုက္ပါေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

” စာေပး စာယူနဲ႔ပဲ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ အရင္ကလို ၉ လ ၾကာရင္ ကိုယ့္ငါးေမြးေတာင္သူေတြ အရမ္းထိခိုက္မွာ စိုးရတယ္ ။ အခု ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အဆင့္ျမင့္ အရာရွိေတြ ဦးေဆာင္တ့ဲ trade mission သြားဖို႔အတြက္ လုပ္ေနပါတယ္။”ဟု ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ GACC ဌာနသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါးမ်ဳိးစိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ဳိးခဲြေပးရမည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားတက္ေသာ ငါး၊ ပုစြန္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ကိုလည္း ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေမြးျမဴေရး ငါး၊ ပုစြန္မ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရ ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တုိးျမွင့္တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အစုိးရျခင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ား ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ကိုလည္း အစိုးရသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ့ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ Trade Mission သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွသိရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ့ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား တရားဝင္ တင္ပို႔ခြင့္ရရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပိုင္အဖဲြ႔ (GACC) ႏွင့္ Trade Mission သြားေရာက္ေတြ႔ ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“GACC ဆိုတာက တရုတ္ျပည္ရဲ႕ export / import အျပင္ food safety ကိုပါ ကိုင္တ့ဲ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ AQSIQ က ကိုင္ေပမယ့္ အခု GACC ကပဲ export / import ေရာ food safety ေရာ အကုန္လုံး လႊမ္းၿခံဳၿပီးေတာ့ ကိုင္တ့ဲအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္တ့ဲ အတြက္ ဒီအဖဲြ႔အစည္းကို ကြ်န္မတို႔ ေတြ႔ကိုေတြ႔ရမယ္။
(GACC) အဖဲြ႔နဲ႔ အဆက္သြယ္ရရွိဖို႔အတြက္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္က တရုတ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာသံရံုး စီးပြားေရးသံမွဴးကတဆင့္ စာတင္ျပထား ေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး”
ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ မွ အႀကီးတန္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ယင္းက့ဲသို႔ Trade Mission သြားေရာက္ရန္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးခန္႔ လိုက္ပါေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

” စာေပး စာယူနဲ႔ပဲ လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ အရင္ကလို ၉ လ ၾကာရင္ ကိုယ့္ငါးေမြးေတာင္သူေတြ အရမ္းထိခိုက္မွာ စိုးရတယ္ ။ အခု ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အဆင့္ျမင့္ အရာရွိေတြ ဦးေဆာင္တ့ဲ trade mission သြားဖို႔အတြက္ လုပ္ေနပါတယ္။”ဟု ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ GACC ဌာနသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ငါးမ်ဳိးစိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ဳိးခဲြေပးရမည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားတက္ေသာ ငါး၊ ပုစြန္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ကိုလည္း ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေမြးျမဴေရး ငါး၊ ပုစြန္မ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရ ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တုိးျမွင့္တင္ပို႔ႏုိင္ေရးအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အစုိးရျခင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ား ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ကိုလည္း အစိုးရသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply