တအန္းလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ RCSS က ငါးႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၆၂ မႈရွိ

0
61

ဇူလိုင္ ၁၁

ေက်ာ္သူျမင့္

တအန္း(ပေလာင္) လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ဇြန္လ အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ (၆၂) မႈရွိၿပီး နစ္နာသူ(၁၇၃) ဦးရွိသည္ ဟု တအန္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္ကေျပာသည္။

တအန္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္၏ RCSS ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အစီရင္ခံစာ ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဂံုတိုင္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

RCSS သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခခ်လာခဲ့ၿပီး TNLA၊ SSPP တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တိုက္ပဲြႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

RCSS အေနျဖင့္ တအန္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာညွင္းပန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တအန္းကြန္ရက္အဖဲြ႕ဝင္ လိုည္းပိုးေစက ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ လူမ်ိးေရးကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ဒီဟာကို လုပ္ရလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မတို႔ လူမ်ိဳး ေရးမုန္းတီးမႈ ဘယ္ေတာ့မွမလိုခ်င္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို RCSS က ျငင္းဆိုေလ့ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

တအန္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္က အဆိုပါအစီရင္ခံစာအား ငါးႏွစ္အတြင္း ကာယကံရွင္ႏွင့္ သက္ေသမ်ားကို ေတြ႕ဆံု၍ ျပဳစုထား ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

တအန္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္က ဖမ္းဆီးထားသည့္႐ြာသားမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ ေပးရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္၊ ႐ြာအနီးတြင္ မိုင္းေထာင္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္း မပစ္ရန္၊ လူထုအား ဓားစာခံအျဖစ္မသံုးရန္၊ NCA ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေပးရန္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းႏွင့္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈကို မျပဳလုပ္ရန္၊ NCA ေရးထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အစိုးရအ ေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲ၊ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္စန္၊ မူဆယ္၊ နမၼတူ၊ သီေပါ၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁

ေက်ာ္သူျမင့္

တအန္း(ပေလာင္) လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ဇြန္လ အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ (၆၂) မႈရွိၿပီး နစ္နာသူ(၁၇၃) ဦးရွိသည္ ဟု တအန္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္ကေျပာသည္။

တအန္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္၏ RCSS ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အစီရင္ခံစာ ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊဂံုတိုင္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

RCSS သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခခ်လာခဲ့ၿပီး TNLA၊ SSPP တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တိုက္ပဲြႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

RCSS အေနျဖင့္ တအန္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာညွင္းပန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တအန္းကြန္ရက္အဖဲြ႕ဝင္ လိုည္းပိုးေစက ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ လူမ်ိးေရးကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ဒီဟာကို လုပ္ရလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္မတို႔ လူမ်ိဳး ေရးမုန္းတီးမႈ ဘယ္ေတာ့မွမလိုခ်င္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို RCSS က ျငင္းဆိုေလ့ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

တအန္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္က အဆိုပါအစီရင္ခံစာအား ငါးႏွစ္အတြင္း ကာယကံရွင္ႏွင့္ သက္ေသမ်ားကို ေတြ႕ဆံု၍ ျပဳစုထား ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

တအန္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္က ဖမ္းဆီးထားသည့္႐ြာသားမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ ေပးရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္၊ ႐ြာအနီးတြင္ မိုင္းေထာင္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေက်းရြာအတြင္း မပစ္ရန္၊ လူထုအား ဓားစာခံအျဖစ္မသံုးရန္၊ NCA ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေပးရန္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းႏွင့္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈကို မျပဳလုပ္ရန္၊ NCA ေရးထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အစိုးရအ ေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲ၊ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္စန္၊ မူဆယ္၊ နမၼတူ၊ သီေပါ၊ မန္တံုၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

Leave a Reply