ဦးဝီရသူ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္တြင္ တရားရံုးသို႔ လာေရာက္ရန္ စာကပ္

0
139

ဇူလိုင္ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံထားရသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ အား ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တရားရံုးသို႔ လာေရာက္ထုေခ်ရွင္းလင္းရန္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ၄င္းေနထိုင္ရာ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္အတြင္းရွိ ဓမၼသဟာယေက်ာင္းတြင္ ဆင့္စာကပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဆင့္စာကို ဓမၼသဟာယေက်ာင္း ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းအျပင္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း ႏွင့္ စိန္ပန္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးရွိ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ ကပ္ခဲ့ၿပီး သံဃနာယက ဆရာေတာ္မ်ား ၊ တရားရံုး ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တို႔ကေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဝီရသူ ကို ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးက ဆင့္စာကို လက္ေရာက္သြားကပ္တာ ။ တိုက္ေပါက္ဝ မွာ တစ္ရြက္ကပ္တယ္။ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွာ ကပ္တယ္” ဟု မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိဘိဝံသ က မိန္႔ၾကားသည္ ။

ေမ လ ၅ ရက္က ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အား ျပင္ဆင္ေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အား ေစာ္ကားသည္ ဟုဆိုကာ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ အေရးယူေပးရန္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္အား နိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ တရားရံုးစြဲတင္က ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ ဖမ္းဆီးေစေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိခဲ့ေပ ။

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား စြဲဆိုထားေသာ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) သည္ အာမခံေပးမရသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာက္ဒဏ္ တစ္ကြၽန္းထိက်ခံႏိုင္ရေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ခံထားရသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ အား ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တရားရံုးသို႔ လာေရာက္ထုေခ်ရွင္းလင္းရန္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ၄င္းေနထိုင္ရာ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္အတြင္းရွိ ဓမၼသဟာယေက်ာင္းတြင္ ဆင့္စာကပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဆင့္စာကို ဓမၼသဟာယေက်ာင္း ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းအျပင္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း ႏွင့္ စိန္ပန္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးရွိ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ ကပ္ခဲ့ၿပီး သံဃနာယက ဆရာေတာ္မ်ား ၊ တရားရံုး ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တို႔ကေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ဝီရသူ ကို ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးက ဆင့္စာကို လက္ေရာက္သြားကပ္တာ ။ တိုက္ေပါက္ဝ မွာ တစ္ရြက္ကပ္တယ္။ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွာ ကပ္တယ္” ဟု မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ ဒုဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိဘိဝံသ က မိန္႔ၾကားသည္ ။

ေမ လ ၅ ရက္က ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အား ျပင္ဆင္ေပးေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အား ေစာ္ကားသည္ ဟုဆိုကာ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ အေရးယူေပးရန္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္အား နိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ တရားရံုးစြဲတင္က ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ ဖမ္းဆီးေစေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိခဲ့ေပ ။

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား စြဲဆိုထားေသာ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) သည္ အာမခံေပးမရသည့္ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာက္ဒဏ္ တစ္ကြၽန္းထိက်ခံႏိုင္ရေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္။

Leave a Reply