က်ဴးေက်ာ္မ်ား ရွင္းလင္းစဥ္ ပဋိပကၡျဖစ္ ႏွစ္ဘက္လံုး ဒဏ္ရာမ်ားရရွိ

0
36

ဇူလိုင္ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းျမသာစည္ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္း အေရွ႕ဘက္ရွိ က်ဴးက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားဖယ္ရွားသည့္အတြက္ ခဲျဖင့္ပစ္ေပါက္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ေသနတ္ပစ္ေဖာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ က်ဳးေက်ာ္ေနထိိုင္သူအခ်ိဳ႕ ၊ လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦး ၊ စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္း သံုးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ ။

စိန္ပန္းလမ္းအား လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က အဆိုပါေျမေနရာရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ (၄) ႀကိမ္ အထိ ပို႔ထားၿပီးေနာက္ လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။

“စည္ပင္က လမ္းေဖာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ ဒီေနရာမွာေနထိုင္တဲ့သူေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေလးႀကိမ္ေပးပို႔ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖယ္ေပးၾကဘူး။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကလည္း လမ္းေဖာက္ဖို႔အတြက္ေျပာထားေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ေျမသည္ ေရွးယခင္ကတည္းက လုပ္ကိုင္စားေနသည့္ေျမျဖစ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္ ။

“ဒီေနရာက ကြ်န္ေတာ္တို႔မိဘေတြ ေခတ္အဆက္ဆက္ လယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ေျမေနရာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ၂၀၀၂ခုႏွစ္အထိ သီးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ေျပစာေတြရွိပါတယ္။´´ ဟု ဦးေနဝင္း က သည္။

လက္ရွိေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ ေနရာမရွိသည့္အတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးျခင္း ၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုၾကသည္ ။

ဇူလိုင္ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းျမသာစည္ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္း အေရွ႕ဘက္ရွိ က်ဴးက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္ က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ ။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားဖယ္ရွားသည့္အတြက္ ခဲျဖင့္ပစ္ေပါက္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ေသနတ္ပစ္ေဖာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ က်ဳးေက်ာ္ေနထိိုင္သူအခ်ိဳ႕ ၊ လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦး ၊ စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္း သံုးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ ။

စိန္ပန္းလမ္းအား လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က အဆိုပါေျမေနရာရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ (၄) ႀကိမ္ အထိ ပို႔ထားၿပီးေနာက္ လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားအမ်ားအျပားျဖင့္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။

“စည္ပင္က လမ္းေဖာက္လုပ္ဖို႔အတြက္ ဒီေနရာမွာေနထိုင္တဲ့သူေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေလးႀကိမ္ေပးပို႔ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖယ္ေပးၾကဘူး။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကလည္း လမ္းေဖာက္ဖို႔အတြက္ေျပာထားေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ေျမသည္ ေရွးယခင္ကတည္းက လုပ္ကိုင္စားေနသည့္ေျမျဖစ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသည္ ။

“ဒီေနရာက ကြ်န္ေတာ္တို႔မိဘေတြ ေခတ္အဆက္ဆက္ လယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ေျမေနရာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ၂၀၀၂ခုႏွစ္အထိ သီးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ေျပစာေတြရွိပါတယ္။´´ ဟု ဦးေနဝင္း က သည္။

လက္ရွိေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ ေနရာမရွိသည့္အတြက္ ေနရာဖန္တီးေပးျခင္း ၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုၾကသည္ ။

Leave a Reply