အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ေနရာ ၅ ခုတြင္ Free WiFi အခမဲ့ တပ္ဆင္ရန္ Mytel ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေန

0
99

ဇူလိုင္ ၁၇
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ေနရာ ၅ ခုတြင္ Free WiFi အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးရန္ Mytel ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းက ေျပာသည္။

“Free WiFi (အခမဲ့) သံုး စနစ္ကို တပ္ဆင္ေပးဖို႔အတြက္ Mytel က တင္ျပ ေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္အထည္ ေပၚလာႏိုင္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ “ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ကာ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တာ၀ါတိုင္ မည္သည့္ခန္႔ စိုက္မည္တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေသးသည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ ယာယီခန္႔မွန္းထားသည့္ ေနရာမ်ားမွာ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ ၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ ၊ သု၀ဏၰပန္းၿခံ ၊ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ ႏွင့္ Sule Square တို႔တြင္ တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း အခေၾကးေငြျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ WiFi စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ အတြက္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ Free WiFi (အခမဲ့သံုး) စနစ္ကို ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း အသံုးျပဳရာတြင္ လိုင္းစြဲအား မေကာင္းေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၇
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာ ေနရာ ၅ ခုတြင္ Free WiFi အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးရန္ Mytel ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းက ေျပာသည္။

“Free WiFi (အခမဲ့) သံုး စနစ္ကို တပ္ဆင္ေပးဖို႔အတြက္ Mytel က တင္ျပ ေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္အထည္ ေပၚလာႏိုင္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ “ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ကာ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တာ၀ါတိုင္ မည္သည့္ခန္႔ စိုက္မည္တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေသးသည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ ယာယီခန္႔မွန္းထားသည့္ ေနရာမ်ားမွာ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ ၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ ၊ သု၀ဏၰပန္းၿခံ ၊ အင္းလ်ားကန္ေဘာင္ ႏွင့္ Sule Square တို႔တြင္ တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း အခေၾကးေငြျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ WiFi စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ အတြက္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ Free WiFi (အခမဲ့သံုး) စနစ္ကို ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း အသံုးျပဳရာတြင္ လိုင္းစြဲအား မေကာင္းေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply