စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕တြင္ ၂၀၁၈ ဖြဲ႔စည္​းပုံအ​ေျခခံဥပ​ေဒျပင္​ဆင္​​ေရး​ေထာက္​ခံပြဲျပဳလုပ္

0
95

ဇူလုိင္ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္​းပုံအ​ေျခခံဥပ​ေဒျပင္​ဆင္​​ေရး​အားေထာက္​ခံေၾကာင္း လူထု အင္အား ေထာင္ခ်ီျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္ ။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ အတည္ျပဳေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရး မူၾကမ္းအသစ္ကို အတည္ျပဳေပး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵ ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္ စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းၿပီး အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကိုလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ၂၀၁၈ ဖြဲ႔စည္​းပုံအ​ေျခခံဥပ​ေဒျပင္​ဆင္​​ေရး​ေထာက္​ခံပြဲသို႔ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ား လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္ ။

ဇူလုိင္ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္​းပုံအ​ေျခခံဥပ​ေဒျပင္​ဆင္​​ေရး​အားေထာက္​ခံေၾကာင္း လူထု အင္အား ေထာင္ခ်ီျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္ ။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ အတည္ျပဳေရး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရး မူၾကမ္းအသစ္ကို အတည္ျပဳေပး ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး၊အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵ ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္ စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းၿပီး အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကိုလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ၂၀၁၈ ဖြဲ႔စည္​းပုံအ​ေျခခံဥပ​ေဒျပင္​ဆင္​​ေရး​ေထာက္​ခံပြဲသို႔ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ား လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္ ။

Leave a Reply