အရပ္သားေသဆံုးမႈ ၊ တရားစဲြဆိုဖမ္းဆီးခံရသည့္ ကရင္နီလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ညိွႏိႈင္းမႈမေျပလည္

0
196

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္နီအရပ္သားေသဆံုးမႈအတြက္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ကရင္နီလူငယ္ငါးဦးအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သည့္ ကရင္နီလူငယ္ သံုးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ- ၁၉ျဖင့္ထပ္မံ တရားစဲြဆိုဖမ္းဆီးခံရမႈအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ယေန႔ညိွႏိႈင္းခဲ့ၿပီးေျပလည္မႈမရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကရင္နီအမ်ိဳးသား လူငယ္အစည္းအ႐ံုးမွ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး မေမာ္မိုးျမာကေျပာသည္။

“ဒီေန႔ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔က အခ်က္သံုးခ်က္ ေတာင္းဆိုတယ္။အရပ္သားတစ္ဦးေသ ဆံုးခဲ့မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အစိုးရအေနနဲ႕ သတင္းမွန္သိရွိေစဖုိ႔အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ေပးေစခ်င္တယ္။ အခုဖမ္းဆီးထားတဲ့ လူငယ္ငါးဦးကိုျပန္လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ထပ္မံဖမ္းဆီးထားတဲ့ သံုးဦးကို အမႈကေနပယ္ဖ်က္ဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ တယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကိုပဲ လိုက္ေလ်ာခဲ့တဲ့အတြက္ ညိွႏိႈင္းတာ မေျပလည္ဘူး”ဟု ေမာ္မိုးျမာက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔က KNPPတပ္ဖဲြ႕၀င္ သံုးဦးႏွင့္ အရပ္သားတစ္ဦးကို တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေသဆံုးမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္အရပ္သားေသဆံုးမႈကို အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ခြန္ရဲမင္းေက်ာ္ အပါအ၀င္လူငယ္ငါးဦးကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ-၁၉ ျဖင့္တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ရက္၂၀ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

လူငယ္ငါးဦးကိုစတင္တရားစဲြဆိုသည့္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးသို႔လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ခြန္းအသန္း၊ ခြန္ဘီထူးႏွင့္ ခူးတူးရယ္ တို႕ကို ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မ-၁၉ ျဖင့္ပင္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယေန႔႐ံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ တရား႐ံုးအခ်ဳပ္သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ပထမဆံုး႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံရယူမည္မဟုတ္ပဲ တရား႐ံုး အမိန္႔ ခ်မွတ္ပါက ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္မည္မဟုတ္ပဲ ေထာင္ ဒဏ္သာ က်ခံမည္ဟု တရားစဲြဆုိခံရသည့္ ခြန္ဘီထူးက ဇန္န၀ါရီ ၁၈ရက္ေန႔က ပဥၥမလိႈင္းသို႔ေျပာဆိုထားသည္။

ယေန႔တရား႐ံုးခ်ိန္တြင္ အင္အား၁၀၀၀ေက်ာ္က ထပ္မံ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းမေမာ္မိုးျမာကဆို သည္။
ထပ္မံတရားစဲြဆိုခံရသည့္ လူငယ္၃ဦး၏ ဒုတိယေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိ ရသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – Kayan New Generation Youth – KNGY

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္နီအရပ္သားေသဆံုးမႈအတြက္ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ကရင္နီလူငယ္ငါးဦးအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းႏွင့္ ထပ္မံဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သည့္ ကရင္နီလူငယ္ သံုးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ- ၁၉ျဖင့္ထပ္မံ တရားစဲြဆိုဖမ္းဆီးခံရမႈအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ယေန႔ညိွႏိႈင္းခဲ့ၿပီးေျပလည္မႈမရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကရင္နီအမ်ိဳးသား လူငယ္အစည္းအ႐ံုးမွ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး မေမာ္မိုးျမာကေျပာသည္။

“ဒီေန႔ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔က အခ်က္သံုးခ်က္ ေတာင္းဆိုတယ္။အရပ္သားတစ္ဦးေသ ဆံုးခဲ့မႈနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အစိုးရအေနနဲ႕ သတင္းမွန္သိရွိေစဖုိ႔အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ေပးေစခ်င္တယ္။ အခုဖမ္းဆီးထားတဲ့ လူငယ္ငါးဦးကိုျပန္လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ထပ္မံဖမ္းဆီးထားတဲ့ သံုးဦးကို အမႈကေနပယ္ဖ်က္ဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ တယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္ကိုပဲ လိုက္ေလ်ာခဲ့တဲ့အတြက္ ညိွႏိႈင္းတာ မေျပလည္ဘူး”ဟု ေမာ္မိုးျမာက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္ေန႔က KNPPတပ္ဖဲြ႕၀င္ သံုးဦးႏွင့္ အရပ္သားတစ္ဦးကို တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေသဆံုးမႈတြင္ ပါ၀င္သည့္အရပ္သားေသဆံုးမႈကို အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ခြန္ရဲမင္းေက်ာ္ အပါအ၀င္လူငယ္ငါးဦးကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ-၁၉ ျဖင့္တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ရက္၂၀ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

လူငယ္ငါးဦးကိုစတင္တရားစဲြဆိုသည့္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးသို႔လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ခြန္းအသန္း၊ ခြန္ဘီထူးႏွင့္ ခူးတူးရယ္ တို႕ကို ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မ-၁၉ ျဖင့္ပင္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယေန႔႐ံုးခ်ိန္းအၿပီးတြင္ တရား႐ံုးအခ်ဳပ္သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ပထမဆံုး႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အာမခံရယူမည္မဟုတ္ပဲ တရား႐ံုး အမိန္႔ ခ်မွတ္ပါက ေငြဒဏ္ေပးေဆာင္မည္မဟုတ္ပဲ ေထာင္ ဒဏ္သာ က်ခံမည္ဟု တရားစဲြဆုိခံရသည့္ ခြန္ဘီထူးက ဇန္န၀ါရီ ၁၈ရက္ေန႔က ပဥၥမလိႈင္းသို႔ေျပာဆိုထားသည္။

ယေန႔တရား႐ံုးခ်ိန္တြင္ အင္အား၁၀၀၀ေက်ာ္က ထပ္မံ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းမေမာ္မိုးျမာကဆို သည္။
ထပ္မံတရားစဲြဆိုခံရသည့္ လူငယ္၃ဦး၏ ဒုတိယေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိ ရသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – Kayan New Generation Youth – KNGY

Leave a Reply