ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သံဃာအခ်င္းခ်င္းသင္းကြဲေအာင္ ေသြးခြဲေစာ္ကားေနမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်ပြဲ အား ဒီေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ျပဳလုပ္

0
49

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သံဃာအခ်င္းခ်င္းသင္းကြဲေအာင္ ေသြးခြဲေစာ္ကားေနမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်ပြဲ အား ဒီေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားဟာ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းေရွ႕ကေန ဆူးေလအထိလမ္းေလ်ွာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – ေဝယံ

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ သံဃာအခ်င္းခ်င္းသင္းကြဲေအာင္ ေသြးခြဲေစာ္ကားေနမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်ပြဲ အား ဒီေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားဟာ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းေရွ႕ကေန ဆူးေလအထိလမ္းေလ်ွာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု – ေဝယံ

Leave a Reply