“အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ ကို မည့္သည့္နည္းႏွင့္မ်ွမျပင္ပါနဲ႔” ဟု ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ၿပီး မႏၱေလးမွာ ဆႏၵျပ

0
52

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ အပါအဝင္ ပုဒ္မ ၃၆၁ အား မျပင္ဆင္ေရးဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး မႏၱေလးတြင္ ယေန႔မနက္ပိုင္းက ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုမ်ားမွျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒအား ဥပေဒႏွင့္အညီျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေတာင္:ဆိုမႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္။

ယေန႔မနက္ပိုင္းက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီအား ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္အပါအဝင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ အပါအဝင္ ပုဒ္မ ၃၆၁ အား မျပင္ဆင္ေရးဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး မႏၱေလးတြင္ ယေန႔မနက္ပိုင္းက ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုမ်ားမွျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒအား ဥပေဒႏွင့္အညီျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေတာင္:ဆိုမႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္။

ယေန႔မနက္ပိုင္းက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီအား ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္အပါအဝင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

Leave a Reply