သပိတ္က်င္း ႏွင့္ စဥ့္ကူးတြင္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေရေဘးေရွာင္ေနရ

0
127

ဇူလိုင္ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရလွ်ံလာမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေရေဘးေရွာင္ေနရေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ဗန္းေမာ္ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ထက္ေရာက္ၿပီး ေရႀကီးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခါ ျမစ္ေရသည္ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ဆင္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမနိမ့္သည့္ ေက်းရြာမ်ား ေရဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိက က သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ထဲက ေျမနိမ့္ပိုင္းရြာေတြမွာ ေရဝင္တာပါ။ စဥ့္ကူးက နည္းတယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဆန္ ရိကၡာ တစ္ပတ္စာေတာ့ ေထာက္ပံ့ထားတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးမင္းသူ က ေျပာသည္ ။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဧရာဝတီျမစ္အနီးမွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္တေလာစာရင္းမ်ားအရ အထက္ပုဏၰား၊ ေအာက္ပုဏၰား၊ ဇီးကြၽန္း၊ ရြာဆိုး၊ ရြာမရပ္ကြက္၊ မွတ္ေတာ္မူ၊ စမၸါယ္နဂိုရ္၊ တြင္းငယ္၊ ေဂြးပင္ေမွာ္၊ ဒိုးပင္ကန္၊ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္၊ ေအာက္ေတာင္ခါးျပက္၊ ေက်ာေလး စသည့္ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္တုိ႔တြင္ ေရမ်ားဝင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စိုးရိမ္ရသည့္ အိမ္မ်ားမွ လူမ်ားကို ယာယီအျဖစ္ စာသင္ေက်ာင္း ၊ ဓမၼာရံု ႏွင့္ အျမင့္ပိုင္းေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္စုဖြဲ႕ထားသည့္ သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဧရာဝတ္ီျမစ္ေရသည္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕တြင္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္ေနသည္မွာ ႏွစ္ရက္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ၁၄၇၃ စင္တီမီတာအထိ ျမင့္တက္လာရာ သတ္မွတ္စိုးရိမ္ေရမွတ္ျဖစ္သည့္ ၁၄၈၀ စင္တီမီတာကို ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ဇူလိုင္ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရလွ်ံလာမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေရေဘးေရွာင္ေနရေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ဗန္းေမာ္ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ထက္ေရာက္ၿပီး ေရႀကီးခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခါ ျမစ္ေရသည္ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ဆင္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမနိမ့္သည့္ ေက်းရြာမ်ား ေရဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိက က သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ထဲက ေျမနိမ့္ပိုင္းရြာေတြမွာ ေရဝင္တာပါ။ စဥ့္ကူးက နည္းတယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဆန္ ရိကၡာ တစ္ပတ္စာေတာ့ ေထာက္ပံ့ထားတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးမင္းသူ က ေျပာသည္ ။

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဧရာဝတီျမစ္အနီးမွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္တေလာစာရင္းမ်ားအရ အထက္ပုဏၰား၊ ေအာက္ပုဏၰား၊ ဇီးကြၽန္း၊ ရြာဆိုး၊ ရြာမရပ္ကြက္၊ မွတ္ေတာ္မူ၊ စမၸါယ္နဂိုရ္၊ တြင္းငယ္၊ ေဂြးပင္ေမွာ္၊ ဒိုးပင္ကန္၊ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္၊ ေအာက္ေတာင္ခါးျပက္၊ ေက်ာေလး စသည့္ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္တုိ႔တြင္ ေရမ်ားဝင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စိုးရိမ္ရသည့္ အိမ္မ်ားမွ လူမ်ားကို ယာယီအျဖစ္ စာသင္ေက်ာင္း ၊ ဓမၼာရံု ႏွင့္ အျမင့္ပိုင္းေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္စုဖြဲ႕ထားသည့္ သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဧရာဝတ္ီျမစ္ေရသည္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕တြင္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္ေနသည္မွာ ႏွစ္ရက္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ၁၄၇၃ စင္တီမီတာအထိ ျမင့္တက္လာရာ သတ္မွတ္စိုးရိမ္ေရမွတ္ျဖစ္သည့္ ၁၄၈၀ စင္တီမီတာကို ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

Leave a Reply