ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ လီမိတက္၏ ဘဏ္ခြဲငယ္ ၂ ခု ပိတ္သိမ္းမည္

0
79

ဇူလိုင္ ၁၈
ေဝေဝၿဖိဳး

အျမတ္ရရွိႏိုင္စြမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ လီမိတက္၏ ဘဏ္ခြဲငယ္(Mini Bank) ၂ ခုကုိ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္မွ အသိေပးေၾကညာထား သည္။

သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ AKK Shopping Centre ရွိ သဃၤန္းကြ်န္း ဘဏ္ခြဲငယ္ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕၊ မင္းကန္ႀကီးရပ္၊ အဆင့္ျမင့္ေဈးႀကီး (ပထမထပ္) ရွိ မေကြးဘဏ္ခြဲငယ္တို႔ကို ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

သဃၤန္းကြ်န္း ဘဏ္ခြဲငယ္သည္ ငွားရမ္းဖြင့္လွစ္ထား ေသာ AKK Shopping Centre အေဆာက္အဦကို ကုမၸဏီမွ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္ခြဲေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္ ျဖစ္ကာ ငွားရမ္းစရိတ္ တိုးျမွင့္ ကုန္က်ၿပီး အရွံုးပိုလာ ႏိုင္၍ ပိတ္သိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးဘဏ္ခြဲငယ္ကို မေကြးၿမိဳ႕ ၊ မင္းကန္ႀကီးရပ္ ၊ အဆင့္ျမင့္ေစ်းႀကီး ပထမထပ္ ေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ယင္းအေဆာက္အဦရွိ ေဈးဆိုင္ခန္းမ်ား သည္ အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္၍ ပိတ္သိမ္းသြားသည့္ အတြက္ ဘဏ္ေဖာက္သည္မ်ား လာေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ဘဏ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရ ေသာေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဘဏ္ခြဲငယ္ ၂ခုကို ပိတ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ အရွံုးေလ်ာ့ၿပီး အျမတ္ရရွိနိုင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ ဟု ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕မွ ထင္ျမင္ယူဆထားၿပီး ပိတ္သိမ္းရန္ အတြက္ ယခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၅/၂၀၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ လီမိတက္ အေနျဖင့္ အျခား သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဘဏ္ခြဲအသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၈
ေဝေဝၿဖိဳး

အျမတ္ရရွိႏိုင္စြမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ လီမိတက္၏ ဘဏ္ခြဲငယ္(Mini Bank) ၂ ခုကုိ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္မွ အသိေပးေၾကညာထား သည္။

သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ AKK Shopping Centre ရွိ သဃၤန္းကြ်န္း ဘဏ္ခြဲငယ္ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕၊ မင္းကန္ႀကီးရပ္၊ အဆင့္ျမင့္ေဈးႀကီး (ပထမထပ္) ရွိ မေကြးဘဏ္ခြဲငယ္တို႔ကို ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

သဃၤန္းကြ်န္း ဘဏ္ခြဲငယ္သည္ ငွားရမ္းဖြင့္လွစ္ထား ေသာ AKK Shopping Centre အေဆာက္အဦကို ကုမၸဏီမွ အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္ခြဲေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္ ျဖစ္ကာ ငွားရမ္းစရိတ္ တိုးျမွင့္ ကုန္က်ၿပီး အရွံုးပိုလာ ႏိုင္၍ ပိတ္သိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးဘဏ္ခြဲငယ္ကို မေကြးၿမိဳ႕ ၊ မင္းကန္ႀကီးရပ္ ၊ အဆင့္ျမင့္ေစ်းႀကီး ပထမထပ္ ေနရာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ယင္းအေဆာက္အဦရွိ ေဈးဆိုင္ခန္းမ်ား သည္ အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္၍ ပိတ္သိမ္းသြားသည့္ အတြက္ ဘဏ္ေဖာက္သည္မ်ား လာေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ဘဏ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရ ေသာေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဘဏ္ခြဲငယ္ ၂ခုကို ပိတ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ အရွံုးေလ်ာ့ၿပီး အျမတ္ရရွိနိုင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ ဟု ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕မွ ထင္ျမင္ယူဆထားၿပီး ပိတ္သိမ္းရန္ အတြက္ ယခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၅/၂၀၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ လီမိတက္ အေနျဖင့္ အျခား သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဘဏ္ခြဲအသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply