ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ကို ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ ႐ိုက္ကူးမည္

0
73

ဇူလိုင္ ၁၈

ေက်ာ္သူျမင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထၱဳပၸတိ႐ုပ္ရွင္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္႐ိုက္ကူးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း က ေျပာသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပတိ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့အေနအထားကေတာ့ ဒီ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္မွာ စတင္႐ိုက္ကူးဖို႔ သံႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားၿပီးပါၿပီ” ဟု ဒုဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း က ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးေရး လုပ္ငန္းညိႈႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ညႊန္းျပဳစုေရးႏွင့္ ႐ုိက္ကူးတည္းျဖတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ အႏုပညာဖန္တီးေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ သမိုင္းအေထာက္အထားစိစစ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီ(၇)ခု ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္အား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ယခင္ေခတ္ပံုစံအတိုင္းရိုက္ကူးသြားမည္ဟု ဒါရိုက္တာ လူမင္း က ေျပာၾကားထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရး ဒသမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညိႈႏိႈင္းအစည္းအ ေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးတက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

ဇူလိုင္ ၁၈

ေက်ာ္သူျမင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အထၱဳပၸတိ႐ုပ္ရွင္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္႐ိုက္ကူးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း က ေျပာသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပတိ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့အေနအထားကေတာ့ ဒီ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္မွာ စတင္႐ိုက္ကူးဖို႔ သံႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားၿပီးပါၿပီ” ဟု ဒုဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း က ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးေရး လုပ္ငန္းညိႈႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ညႊန္းျပဳစုေရးႏွင့္ ႐ုိက္ကူးတည္းျဖတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ အႏုပညာဖန္တီးေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ သမိုင္းအေထာက္အထားစိစစ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဆပ္ေကာ္မတီ(၇)ခု ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္အား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ယခင္ေခတ္ပံုစံအတိုင္းရိုက္ကူးသြားမည္ဟု ဒါရိုက္တာ လူမင္း က ေျပာၾကားထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရး ဒသမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညိႈႏိႈင္းအစည္းအ ေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးတက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

Leave a Reply