ဦးေရႊမန္းႏွင့္ တူသည့္ဟု ေဝဖန္ခံရသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုျပင္ၿပီးမွသာ စိုက္ထူမည္

0
74

ဇူလိုင္ ၁၈
ယဥ္ေကႏြယ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ထူမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ထုသည္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဆင္တူေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ စိုက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးနိုင္ထူးေအာင္ကေျပာသည္။

“တကယ္တမ္းလုပ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြဲလႊဲမႈျဖစ္သြားပါတယ္။ ျဖစ္သြားတဲ့ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးနဲ႔ တူတယ္ဆိုတဲ့ အသံမ်ိဳးလည္း ထြက္လာတယ္။ ဒီေပၚမွာ ျပည္သူလူထုက မေက်လည္ဘူးဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္ေပါ့။ သူတို႔ စီစဥ္ထားတာက ျဖစ္နိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ အာဇာနည္ေန႔ အမီကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္သယ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။ ဟိုေရာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ မတူညီဘူးဆိုတာ ေတြ႔တယ္။ ေတြ႔တယ့္ ဒီမွာ လူထို က ႀကိဳဆိုတာေရာ ေစာင့္ေနတဲ့ အေနအထားမွာေတာ့ သူူတို႔ က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖို႔ သယ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္”ဟု ဦးနိုင္ထူးေအာင္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းၿပီးခ်ိန္တြင္ ဦးနိုင္ထူးေအာင္ မွ အထက္ပါအတိုင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုေကာ္မတီ မွ သြန္းလုပ္သည့္ ေနရာတြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဖေယာင္းရုပ္သြင္းထားရွိသည့္ အေနအထားတြင္ တူညီမႈရွိေနၿပီး ေၾကးသြန္းလိုက္မွသာ ထိုသို႔ ကြဲလႊဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေၾကးရုပ္ကို ယခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ အာဇာနည္ေန႔ တြင္ ထားရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း အဂါရ၀ ျဖစ္မည္ ဆိုးသျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးနိုင္ထူးေအာင္ ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဂါရ၀ ျဖစ္မွာ ဆိုးလို႔ ဒီေန႔ အခမ္းနားမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရုပ္ထု မျပင္ဆင္နို္ငေသးဘူးဆိုလည္း မလုပ္ဖို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးသားပါ။ လက္ရွိ အေနအထား အရ မွာလည္း ပီျပင္မႈ မရွိေသးတဲ ့ အတြက္ လုပ္ဖို႔ မရွိေသးပါဘူး။အားလံုး ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ ဖြင့္ပြဲကို ခမ္းခမ္းနားနား သိုက္သိုက္၀န္း၀န္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

ယင္းေၾကးရုပ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္သံုးလ ခန္႔ ၾကာျမွင့္မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွသာ ၿပီးစီးနို္င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေၾကးရုပ္ကို ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္းျခံ ေရွ႕ဘက္ မ်က္နွာစာ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရင္ျပင္ ႏွင့္ပါ တစ္ပါတည္းထားရွိေပးသြားမည္ျဖစ္ ထိုသို႔ ထားရွိေရးအတြက္လည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံု – ႏြားထိုးႀကီးမဲဆႏၵၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးနိုင္ထူးေအာင္

ဇူလိုင္ ၁၈
ယဥ္ေကႏြယ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ထူမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ထုသည္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဆင္တူေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ စိုက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးနိုင္ထူးေအာင္ကေျပာသည္။

“တကယ္တမ္းလုပ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြဲလႊဲမႈျဖစ္သြားပါတယ္။ ျဖစ္သြားတဲ့ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးနဲ႔ တူတယ္ဆိုတဲ့ အသံမ်ိဳးလည္း ထြက္လာတယ္။ ဒီေပၚမွာ ျပည္သူလူထုက မေက်လည္ဘူးဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္ေပါ့။ သူတို႔ စီစဥ္ထားတာက ျဖစ္နိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ အာဇာနည္ေန႔ အမီကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္သယ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။ ဟိုေရာက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ မတူညီဘူးဆိုတာ ေတြ႔တယ္။ ေတြ႔တယ့္ ဒီမွာ လူထို က ႀကိဳဆိုတာေရာ ေစာင့္ေနတဲ့ အေနအထားမွာေတာ့ သူူတို႔ က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖို႔ သယ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္”ဟု ဦးနိုင္ထူးေအာင္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းၿပီးခ်ိန္တြင္ ဦးနိုင္ထူးေအာင္ မွ အထက္ပါအတိုင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားအားေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုေကာ္မတီ မွ သြန္းလုပ္သည့္ ေနရာတြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဖေယာင္းရုပ္သြင္းထားရွိသည့္ အေနအထားတြင္ တူညီမႈရွိေနၿပီး ေၾကးသြန္းလိုက္မွသာ ထိုသို႔ ကြဲလႊဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေၾကးရုပ္ကို ယခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ အာဇာနည္ေန႔ တြင္ ထားရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း အဂါရ၀ ျဖစ္မည္ ဆိုးသျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးနိုင္ထူးေအာင္ ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဂါရ၀ ျဖစ္မွာ ဆိုးလို႔ ဒီေန႔ အခမ္းနားမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရုပ္ထု မျပင္ဆင္နို္ငေသးဘူးဆိုလည္း မလုပ္ဖို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးသားပါ။ လက္ရွိ အေနအထား အရ မွာလည္း ပီျပင္မႈ မရွိေသးတဲ ့ အတြက္ လုပ္ဖို႔ မရွိေသးပါဘူး။အားလံုး ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ ဖြင့္ပြဲကို ခမ္းခမ္းနားနား သိုက္သိုက္၀န္း၀န္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

ယင္းေၾကးရုပ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္သံုးလ ခန္႔ ၾကာျမွင့္မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွသာ ၿပီးစီးနို္င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေၾကးရုပ္ကို ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္းျခံ ေရွ႕ဘက္ မ်က္နွာစာ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရင္ျပင္ ႏွင့္ပါ တစ္ပါတည္းထားရွိေပးသြားမည္ျဖစ္ ထိုသို႔ ထားရွိေရးအတြက္လည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံု – ႏြားထိုးႀကီးမဲဆႏၵၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးနိုင္ထူးေအာင္

Leave a Reply