ရင္ၾကားေစ့ေရး ေအာင္ျမင္ရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ တာဝန္ရွိ ဟုဆို

0
64

ဇူလိုင္ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးေအာင္ ျမင္မႈအတြက္ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠဌ ၂ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“အဲ့ဒါက နွစ္ဖက္လံုးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုပဲ လက္ကမ္းေနေန လက္ကို ပုတ္ခ်ရင္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ေျပာရမွာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ အေပးအယူ တစ္ခု ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈက ငါဘာေပးနို္င္လဲဆိုတာက စၿပီးေတာ့ ေျပာဖို႔ေကာင္းတာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ယမန္ညေနပိုင္း က ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားေနထိုင္သည့္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ NLD ပါတီ ၏ CEC အစည္းအေ၀း အၿပီး တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၿငင္းခံုေနၾကျခင္းသည္ ထူးျခားသည့္ ဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ တပ္မေတာ္သည္လည္း တပ္မေတာ္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ၎ တို႔ ပါတီသည္လည္း ပါတီ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ မတူသည္မ်ားကို ခြဲလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေျဖတစ္ခုရရွိရန္အတြက္ ျငင္းခံုၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈအရ လိုခ်င္သည့္ ကိစၥမ်ားသာ ေျပာဆိုေနမည္ဆိုပါက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ခက္ခဲေနအံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါတီအစုအဖြဲ႔အသီးသီးမွ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ စသည့္ အႀကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအၾကံျပဳခ်က္ ၃၇၆၅ သည္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟုလည္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ေျပာဆိုထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ကိုလည္း တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

#TheFifthWave

ဇူလိုင္ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးေအာင္ ျမင္မႈအတြက္ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠဌ ၂ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“အဲ့ဒါက နွစ္ဖက္လံုးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုပဲ လက္ကမ္းေနေန လက္ကို ပုတ္ခ်ရင္ေတာ့ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ေျပာရမွာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ အေပးအယူ တစ္ခု ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈက ငါဘာေပးနို္င္လဲဆိုတာက စၿပီးေတာ့ ေျပာဖို႔ေကာင္းတာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ယမန္ညေနပိုင္း က ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားေနထိုင္သည့္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ NLD ပါတီ ၏ CEC အစည္းအေ၀း အၿပီး တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၿငင္းခံုေနၾကျခင္းသည္ ထူးျခားသည့္ ဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ တပ္မေတာ္သည္လည္း တပ္မေတာ္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ၎ တို႔ ပါတီသည္လည္း ပါတီ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အတြက္ မတူသည္မ်ားကို ခြဲလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေျဖတစ္ခုရရွိရန္အတြက္ ျငင္းခံုၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈအရ လိုခ်င္သည့္ ကိစၥမ်ားသာ ေျပာဆိုေနမည္ဆိုပါက အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ခက္ခဲေနအံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါတီအစုအဖြဲ႔အသီးသီးမွ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ စသည့္ အႀကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအၾကံျပဳခ်က္ ၃၇၆၅ သည္ အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟုလည္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ေျပာဆိုထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ကိုလည္း တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply