ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ကို ၅ လအတြင္း အၿပီး႐ိုက္ကူးမည္

0
76

ဇူလိုင္ ၁၈
ေက်ာ္သူျမင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ကို ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ စတင္႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီတြင္ အၿပီးသတ္႐ိုက္ကူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာလူမင္းက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ ဒႆမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္း အေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကေမၻာဇရိပ္သာတြင္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္အၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“အဲ့ဒီလိုရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြ ေနာက္ကေနပံ့ပိုးၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ေပ့ါ”ဟု ဦးလူမင္းက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ငယ္ဘဝမွ စတင္႐ိုက္ကူးမည္ဟု ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္သည္ စိန္ေခၚမွႈႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ စိုးရိမ္မႈ႐ွိသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အခန္းမ်ားပါဝင္သည့္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ကူညီေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ကို က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၅၀၀၀ ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပ့ံေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဇတ္လမ္းဇတ္ညႊန္းျပဳစုေရးႏွင့္ ႐ိုက္ကူးတည္းျဖတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ အႏုပညာဖန္တီးေရးဆပ္ ေကာ္မတီ၊ သမိုင္းအေထာက္အထား စီစစ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ ၾကားေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစီစစ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ စည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ(၇)ခုျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၈
ေက်ာ္သူျမင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ကို ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ စတင္႐ိုက္ကူးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီတြင္ အၿပီးသတ္႐ိုက္ကူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာလူမင္းက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၏ ဒႆမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္း အေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကေမၻာဇရိပ္သာတြင္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္အၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“အဲ့ဒီလိုရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြ ေနာက္ကေနပံ့ပိုးၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ေပ့ါ”ဟု ဦးလူမင္းက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ငယ္ဘဝမွ စတင္႐ိုက္ကူးမည္ဟု ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္သည္ စိန္ေခၚမွႈႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ စိုးရိမ္မႈ႐ွိသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အခန္းမ်ားပါဝင္သည့္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ကူညီေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ကို က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၅၀၀၀ ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပ့ံေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဇတ္လမ္းဇတ္ညႊန္းျပဳစုေရးႏွင့္ ႐ိုက္ကူးတည္းျဖတ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ အႏုပညာဖန္တီးေရးဆပ္ ေကာ္မတီ၊ သမိုင္းအေထာက္အထား စီစစ္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ မွတ္တမ္းျပဳစုေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ ၾကားေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစီစစ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ စည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ(၇)ခုျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။

Leave a Reply