၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္မ်ားသို႔ လာေရာက္ဂါဝရ ျပဳသူႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ စည္းကားလ်က္ရွိသည္

0
105

Leave a Reply