၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ေပးထားတဲ့ ကတိကို တည္ေအာင္ NLD အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ျခင္းျဖစ္ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

0
116

ဇူလိုင္ – ၁၉

ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ေပးထားသည့္ ကတိကို တည္ေအာင္ NLD အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ၄၅ ဦးပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိကာ ယင္းေကာ္မတီ၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက ျပည္သူကို မထိခိုက္ေသာနည္းနဲ႔ပဲ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ျပင္ဆင္တာေပါ့ေနာ္ ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးထားတဲ့ ကတိကိုတည္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္တယ္ ။ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္တယ္ ။ ေအာင္ျမင္တယ္မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုတာကေတာ့ အားလံုးနဲ႔ဆိုင္တယ္။ လူတိုင္းနဲ႔ဆိုင္တယ္ ။ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းနဲ႔ ဆိုင္တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၊အႀကံျပဳခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ရွိေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အနၲရာယ္ရွိနိုင္သည္ဟု တပ္မေတာ္ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္ ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံမႈ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေဒသအသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ ။

ဇူလိုင္ – ၁၉

ႏိုင္လင္းဦး

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ေပးထားသည့္ ကတိကို တည္ေအာင္ NLD အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ၄၅ ဦးပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိကာ ယင္းေကာ္မတီ၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက ျပည္သူကို မထိခိုက္ေသာနည္းနဲ႔ပဲ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ျပင္ဆင္တာေပါ့ေနာ္ ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးထားတဲ့ ကတိကိုတည္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္တယ္ ။ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္တယ္ ။ ေအာင္ျမင္တယ္မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုတာကေတာ့ အားလံုးနဲ႔ဆိုင္တယ္။ လူတိုင္းနဲ႔ဆိုင္တယ္ ။ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းနဲ႔ ဆိုင္တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္ ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၊အႀကံျပဳခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ရွိေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အနၲရာယ္ရွိနိုင္သည္ဟု တပ္မေတာ္ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္ ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံမႈ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေဒသအသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ ။

Leave a Reply