ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကင္းေထာက္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ကတိသစၥာခံယူ

0
133

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကင္းေထာက္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ကတိသစၥာခံယူပြဲကို ယေန့ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇႈလိုင္လ ၂၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းတကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

Photo – Mar Naw , Ye Myo Khant / MPA

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကင္းေထာက္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ကတိသစၥာခံယူပြဲကို ယေန့ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇႈလိုင္လ ၂၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းတကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

Photo – Mar Naw , Ye Myo Khant / MPA

Leave a Reply