ျမန္မာ့ႏြား ေမြးျမဴ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

0
47

ဇူလိုင္ ၂၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏြား ေမြးျမဴေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Kangrui Agriculture Livestock Development Company Limited မွ ပထမဆံုးအျကိမ္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

” အခု ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းက အဓိကကေတာ့ တရုတ္ျပည္ကို ရည္ရြယ္ေရာင္းခ်ဖို႔လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါက ႏြားေမြးျမဴ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းက႑မွာ ပထမဆံုး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာပါ “ဟု ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ႏြားေမြးျမဴေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေညာင္အုပ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၃၇ သန္းေက်ာ္ခန္႔ကို ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏြားေမြးျမဴေရာင္းခ် ျခင္း လုပ္ငန္းက႑သို႔ ကနဦး ဝင္ေရာက္လာသည့္
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာရန္ အလားအလာရွိသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ေျပာဆိုထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္မ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရား၀င္ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ တရား၀င္ ၀ယ္ယူျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ႏွစ္ဘက္ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း G to G လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ျခင္းကို တရား၀င္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစကာ ေတာင္သူစီးပြားေရး ပိုမိုတိုးတက္လာေစ ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကၽြဲ၊ ႏြား အရွင္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပသို႔ တရား၀င္ တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၂၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏြား ေမြးျမဴေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ Kangrui Agriculture Livestock Development Company Limited မွ ပထမဆံုးအျကိမ္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

” အခု ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းက အဓိကကေတာ့ တရုတ္ျပည္ကို ရည္ရြယ္ေရာင္းခ်ဖို႔လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါက ႏြားေမြးျမဴ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းက႑မွာ ပထမဆံုး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာပါ “ဟု ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေခတၱ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ႏြားေမြးျမဴေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေညာင္အုပ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၃၇ သန္းေက်ာ္ခန္႔ကို ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏြားေမြးျမဴေရာင္းခ် ျခင္း လုပ္ငန္းက႑သို႔ ကနဦး ဝင္ေရာက္လာသည့္
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာရန္ အလားအလာရွိသည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ေျပာဆိုထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္မ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရား၀င္ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ တရား၀င္ ၀ယ္ယူျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ႏွစ္ဘက္ တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း G to G လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ျပည္ပသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ျခင္းကို တရား၀င္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေစကာ ေတာင္သူစီးပြားေရး ပိုမိုတိုးတက္လာေစ ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကၽြဲ၊ ႏြား အရွင္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပသို႔ တရား၀င္ တင္ပို႔ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

Leave a Reply