ေလေၾကာင္းျဖင့္ ျမန္မာ့သီးႏွံမ်ားကို တရုတ္သို႔ ကုန္သြယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေန

0
96

ဇူလိုင္ ၂၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ့သီးႏံွမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းမွ ကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်သူမ်ားအသင္းမွ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ဘက္ကို ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအဆိုပါ အသင္းမွသိရသည္။

” အခု တ႐ုတ္ျပည္ဘက္က လိုခ်င္တဲ့ သီးႏွံကို အသင္းကို ေျပာရင္ အသင္းအေနနဲ႔ ဒီဘက္ က သီးႏွံေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီေတြ ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ ကုန္သြယ္မႈ မူဆယ္တစ္ ေပါက္ထဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တစ္ခုခု ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ျဖစ္သြားရင္ ေတာင္သူေတြအတြက္ နစ္နာ ႏိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းကေန တစ္ဆင့္ သီးႏွံတင္ ပို႔လို႔ရမယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပတယ္” ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္ ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့သီးနွံမ်ားကို တရုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာ၌ မူဆယ္နယ္စပ္ ဂိတ္ေပါက္ကသာ ကုန္သြယ္ခြင့္ရွိေသး သျဖင့္ ခ်ိဳးယြင္းခ်က္ တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚပါက ေတာင္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိလ်ွင္ ပိုမိုအဆင္ေျပနိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနတို႔ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ သစ္သီးဝလံမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ခြင့္ရန္ တင္ျပမႈမ်ား ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါ အသင္းအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသို႔ သီးႏွံမ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္ အားလံုးမွ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိေရးတို႔အတြက္ စာတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆယ္နယ္စပ္ စီးပြားေရး ဇုန္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနေသာ သရက္သီး၊ သခြားေမႊး၊ ဖရဲသီးတို႔ မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္ စာရင္းတြင္ တရားဝင္ထည့္သြင္းၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုတင္ပို႔ေနသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တင္ပို႔နိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ မွ သစ္သီးဝလံ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ နန္နင္းၿမိဳ႕ ရွိ စီးပြားေရးသံမွဴးႀကီးတို႔ ခ်ိတ္ဆက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဖရဲသီးႏွင့္ သခြားေမႊး ထြက္ရွိမည့္ ရာသီခ်ိန္မ်ား တြင္ တရုတ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၀
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ့သီးႏံွမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းမွ ကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်သူမ်ားအသင္းမွ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ဘက္ကို ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအဆိုပါ အသင္းမွသိရသည္။

” အခု တ႐ုတ္ျပည္ဘက္က လိုခ်င္တဲ့ သီးႏွံကို အသင္းကို ေျပာရင္ အသင္းအေနနဲ႔ ဒီဘက္ က သီးႏွံေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီေတြ ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ ကုန္သြယ္မႈ မူဆယ္တစ္ ေပါက္ထဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တစ္ခုခု ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ျဖစ္သြားရင္ ေတာင္သူေတြအတြက္ နစ္နာ ႏိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းကေန တစ္ဆင့္ သီးႏွံတင္ ပို႔လို႔ရမယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပတယ္” ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္သီးဝလံ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္ ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့သီးနွံမ်ားကို တရုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရာ၌ မူဆယ္နယ္စပ္ ဂိတ္ေပါက္ကသာ ကုန္သြယ္ခြင့္ရွိေသး သျဖင့္ ခ်ိဳးယြင္းခ်က္ တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚပါက ေတာင္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိလ်ွင္ ပိုမိုအဆင္ေျပနိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနတို႔ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ သစ္သီးဝလံမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ခြင့္ရန္ တင္ျပမႈမ်ား ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါ အသင္းအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသို႔ သီးႏွံမ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္ အားလံုးမွ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိေရးတို႔အတြက္ စာတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆယ္နယ္စပ္ စီးပြားေရး ဇုန္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနေသာ သရက္သီး၊ သခြားေမႊး၊ ဖရဲသီးတို႔ မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္ စာရင္းတြင္ တရားဝင္ထည့္သြင္းၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုတင္ပို႔ေနသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တင္ပို႔နိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ မွ သစ္သီးဝလံ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား ၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ နန္နင္းၿမိဳ႕ ရွိ စီးပြားေရးသံမွဴးႀကီးတို႔ ခ်ိတ္ဆက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဖရဲသီးႏွင့္ သခြားေမႊး ထြက္ရွိမည့္ ရာသီခ်ိန္မ်ား တြင္ တရုတ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply