ေလာင္းကစားရံုမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမည္

0
181


ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ကာစီႏို၊ ငါးဂိမ္းႏွင့္ အာဝါေဒး စသည့္ေလာင္းကစားရံုမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ပြဲကို လူဦးေရး ၅၀၀ ျဖင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္အတြက္ ျမဝတီၿမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္းလည္း ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမ်ိဳးေနာင္ေနာင္ေဇာ္ က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“ ဖြင့္ထားတဲ့ ေလာင္းကစားရံုေတြအကုန္လံုးက ျမဝတီမွာႀကီးစိုးေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းေတြ။ ဖ်က္သိမ္းဖို႔မရရင္ေတာင္စည္းကမ္းပိုင္းတင္းၾကပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ျမဝတီခရိုင္အတြင္းရွိ ကာစိႏိုႏွင့္ ေလာင္းကစားရံုမ်ား ရာသက္ပန္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ျမဝတီခရိုင္အတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္လံုၿခံဳေရး၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အလိုမရွိ၊ ျမဝတီခရိုင္အတြင္း ျပည္သူကို အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား အလိုမရွိ ဟူေသာ ဟစ္ေၾကြးသံမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ငါးဂိမ္းေလာင္းကစားရံု ၆၁ ရံု၊ အာဝါေဒးေလာင္ကစားရံု ၁၁ ရံုႏွင့္ ကာစီႏိုရံု ၇ ခု ရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ကာစီႏို၊ ငါးဂိမ္းႏွင့္ အာဝါေဒး စသည့္ေလာင္းကစားရံုမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ပြဲကို လူဦးေရး ၅၀၀ ျဖင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္အတြက္ ျမဝတီၿမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္းလည္း ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမ်ိဳးေနာင္ေနာင္ေဇာ္ က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“ ဖြင့္ထားတဲ့ ေလာင္းကစားရံုေတြအကုန္လံုးက ျမဝတီမွာႀကီးစိုးေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းေတြ။ ဖ်က္သိမ္းဖို႔မရရင္ေတာင္စည္းကမ္းပိုင္းတင္းၾကပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ျမဝတီခရိုင္အတြင္းရွိ ကာစိႏိုႏွင့္ ေလာင္းကစားရံုမ်ား ရာသက္ပန္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ျမဝတီခရိုင္အတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္လံုၿခံဳေရး၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အလိုမရွိ၊ ျမဝတီခရိုင္အတြင္း ျပည္သူကို အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား အလိုမရွိ ဟူေသာ ဟစ္ေၾကြးသံမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ငါးဂိမ္းေလာင္းကစားရံု ၆၁ ရံု၊ အာဝါေဒးေလာင္ကစားရံု ၁၁ ရံုႏွင့္ ကာစီႏိုရံု ၇ ခု ရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply