ဆရာမႏွင္းနု အား တရားခံအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ ဗစ္တိုးရီးယားမိခင္က ရံုးေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထား

0
141

ဇူလိုင္ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗစ္တိုးရီးယား အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလို ျဖစ္သူ(ဗစ္တိုးရီယား၏ မိခင္)ကို ဒကၡိဏသီရိခရိုင္ တရားရံုးတြင္ ယေန႔ စတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္စဥ္ ကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူ မွ သတင္းမ်ား ထိမ္ခ်န္ထားသည့္ ဆရာမ နွင္းနု အား ရံုးေတာ္ေရွ႕တြင္ တရားခံ အျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ ေလွ်က္ထားေၾကာင္း တရားလိုဘက္မွ ေရွ႕ေန လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ ေဒၚရြက္နုေအာင္ ကေျပာသည္။

“ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ ထဲမွာက ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမ ႏွင္းနု သိတယ္။။ ဆရာမ ႏွင္းနုကေနၿပီး ကိုကို႔ ကို ဆူတယ္။ ဆရာမ ႏွင္းနု ကေနၿပီးေရေဆးေပးတယ္ဆိုတဲ့ ဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကေလးက အႀကိမ္ႀကိမ္ အတိအက်ေျပာရင္ ေလးႀကိမ္ ဒီကေလးက ထြက္ဆိုခ်က္ေတြေပးခဲ့တယ္။ ေပးခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကာယံကံရွင္ အေနနဲ႔က သတင္းေတြ ထိမ္ခ်န္ထားတဲ့ ႏွင္းနုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီေးတာ့ ရံုးေတာ္ေရွ႕ကို ႏွင္းနု ကို တရားခံ အျဖစ္နဲ႔ ပါ၀င္ ဖို႔ဆိုတဲ့ ေလွ်ာက္ထားလႊာကို ေလွ်ာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားလိုက ေလွ်ာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚရြက္နုေအာင္ ကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေဆာင္ရႊက္ရန္ ဥပေဒ ရံုးသို႔ ေလွ်ာက္လႊာေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ တရားခံ ေအာင္ႀကီး၏ အမႈအားလိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ ေရွ႕ေနမွလည္း ကန္႔ကြက္မႈမရွိေၾကာင္း ေဒၚရြက္နုေအာင္ကေျပာသည္။

ဗစ္တိုးရီးယား၏မိခင္ေလွ်ာက္ထားမႈ သည္ အခ်က္ နွစ္ ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အခ်က္သည္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာသို႔ တရားသူႀကီးသြားေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ဆိုသည့္ ေတာင္းဆို သည့္ အခ်က္ မ်ား ပါ၀င္သည္။

“ေလွ်ာက္ထားမႈက နွစ္ခု ရွိတယ္။ ႏွင္းနုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဟာရယ္ ။ အခင္းျဖစ္တဲ့ေန၇ာကို သြားၾကည့္ဖို႔ တရားသူႀကီးကို ေတာင္းဆိုတဲ့ စာရယ္ ။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပိေးတာ့ အခင္းျဖစ္တဲ့ ေနရာကို သြားၾကည့္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားလႊာကေတာ့ ေအာင္ႀကိးရဲ႕ ေရွ႕ေနကလည္း စသူတို႔ေလွ်ာက္ဖို႔ရာ အတြက္ ကို စီစဥ္ ထားၿပီးသား။ သူတို႔ေသခ်ာေပါက္ ေလွ်ာက္ေတာ့ မွာ အဲ့ေတာ့ ဒီဘက္ ကေလွ်ာက္ေတာ့ သူတို႔ ကန္႔ကြက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ အဲ့ေတာ့ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိစၥ မရွိဘူးလုိ႔ ေအာင္ႀကီးရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြက ရံုးေတာ္မွာ ေျပာသြားတယ္”ဟု ေဒၚရြက္နုေအာင္ကေျပာသည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ေအာင္ႀကီးကို တရားခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဇူလုိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ က ရံုး ထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အမႈအား ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရံုးထုတ္စဥ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ တရားရံုးေ႐ွ႕သို႔ ဗစ္တိုးရိီးယားအတြက္အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္မႈမွ်တမွုရွိေစေရးအတြက္ လာေရာက္ဝန္းရံသူမ်ားမ်ားျပားလ်ွက္႐ွိသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗစ္တိုးရီးယား အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလို ျဖစ္သူ(ဗစ္တိုးရီယား၏ မိခင္)ကို ဒကၡိဏသီရိခရိုင္ တရားရံုးတြင္ ယေန႔ စတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္စဥ္ ကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူ မွ သတင္းမ်ား ထိမ္ခ်န္ထားသည့္ ဆရာမ နွင္းနု အား ရံုးေတာ္ေရွ႕တြင္ တရားခံ အျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ ေလွ်က္ထားေၾကာင္း တရားလိုဘက္မွ ေရွ႕ေန လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ ေဒၚရြက္နုေအာင္ ကေျပာသည္။

“ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ ထဲမွာက ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမ ႏွင္းနု သိတယ္။။ ဆရာမ ႏွင္းနုကေနၿပီး ကိုကို႔ ကို ဆူတယ္။ ဆရာမ ႏွင္းနု ကေနၿပီးေရေဆးေပးတယ္ဆိုတဲ့ ဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကေလးက အႀကိမ္ႀကိမ္ အတိအက်ေျပာရင္ ေလးႀကိမ္ ဒီကေလးက ထြက္ဆိုခ်က္ေတြေပးခဲ့တယ္။ ေပးခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကာယံကံရွင္ အေနနဲ႔က သတင္းေတြ ထိမ္ခ်န္ထားတဲ့ ႏွင္းနုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီေးတာ့ ရံုးေတာ္ေရွ႕ကို ႏွင္းနု ကို တရားခံ အျဖစ္နဲ႔ ပါ၀င္ ဖို႔ဆိုတဲ့ ေလွ်ာက္ထားလႊာကို ေလွ်ာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားလိုက ေလွ်ာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚရြက္နုေအာင္ ကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေဆာင္ရႊက္ရန္ ဥပေဒ ရံုးသို႔ ေလွ်ာက္လႊာေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ တရားခံ ေအာင္ႀကီး၏ အမႈအားလိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ ေရွ႕ေနမွလည္း ကန္႔ကြက္မႈမရွိေၾကာင္း ေဒၚရြက္နုေအာင္ကေျပာသည္။

ဗစ္တိုးရီးယား၏မိခင္ေလွ်ာက္ထားမႈ သည္ အခ်က္ နွစ္ ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အခ်က္သည္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာသို႔ တရားသူႀကီးသြားေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ဆိုသည့္ ေတာင္းဆို သည့္ အခ်က္ မ်ား ပါ၀င္သည္။

“ေလွ်ာက္ထားမႈက နွစ္ခု ရွိတယ္။ ႏွင္းနုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဟာရယ္ ။ အခင္းျဖစ္တဲ့ေန၇ာကို သြားၾကည့္ဖို႔ တရားသူႀကီးကို ေတာင္းဆိုတဲ့ စာရယ္ ။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပိေးတာ့ အခင္းျဖစ္တဲ့ ေနရာကို သြားၾကည့္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားလႊာကေတာ့ ေအာင္ႀကိးရဲ႕ ေရွ႕ေနကလည္း စသူတို႔ေလွ်ာက္ဖို႔ရာ အတြက္ ကို စီစဥ္ ထားၿပီးသား။ သူတို႔ေသခ်ာေပါက္ ေလွ်ာက္ေတာ့ မွာ အဲ့ေတာ့ ဒီဘက္ ကေလွ်ာက္ေတာ့ သူတို႔ ကန္႔ကြက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ အဲ့ေတာ့ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိစၥ မရွိဘူးလုိ႔ ေအာင္ႀကီးရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြက ရံုးေတာ္မွာ ေျပာသြားတယ္”ဟု ေဒၚရြက္နုေအာင္ကေျပာသည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ေအာင္ႀကီးကို တရားခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဇူလုိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ က ရံုး ထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အမႈအား ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရံုးထုတ္စဥ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ တရားရံုးေ႐ွ႕သို႔ ဗစ္တိုးရိီးယားအတြက္အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္မႈမွ်တမွုရွိေစေရးအတြက္ လာေရာက္ဝန္းရံသူမ်ားမ်ားျပားလ်ွက္႐ွိသည္။

Leave a Reply