ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စိုးရိမ္ခ်က္ေတြကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဖို႔ စံခ်ိန္တင္ဒဏ္ေၾကးေဒၚလာသန္း ၅၀၀၀ Facebookေပးရမယ္

0
101

ဇူလိုင္ ၂၅
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

Facebookက စံခ်ိန္တင္ဒဏ္ေၾကးေဒၚလာသန္း ၅၀၀၀ ေပးရမယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုန္သြယ္ေရးေကာ္မ႐ွင္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ မာ့က္ ဇက္ကာဘာ့ဂ်္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈမခံရတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေကာ္မတီလည္း တည္ေထာင္ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ ကမ္းဘရစ္ဂ်္အနယ္လစ္တစ္ကာက Facebookသံုးတဲ့လူ ၈၇ သန္းေလာက္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို မမွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ရယူခဲ့သလားဆိုၿပီး ေကာ္မ႐ွင္က စစ္ေဆးေနတာပါ။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ မ်က္ႏွာကိုမွတ္သားထားတဲ့ကိစၥေတြအထိပါ၀င္ေနသလားဆိုၿပီး စစ္ေဆးေနတာပါ။

Facebookေပးရမယ့္ဒဏ္ေငြဟာ စားသံုးသူေတြရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ပမာဏအမ်ားဆံုးခ်မွတ္တဲ့ဒဏ္ေငြျဖစ္ပါတယ္။

သံုးတဲ့လူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုေ၀မွ်မလဲဆိုတာကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္လို႔ အသံုးျပဳသူသန္းေထာင္ခ်ီကို Facebookက ကတိျပဳထားေပမဲ့ Facebookက စားသံုးသူေတြရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ေလွ်ာ့တြက္တယ္လို႔ ေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒ဂ်ိဳး ဆိုင္မြန္က ေျပာပါတယ္။

ဒဏ္ေငြပမာဏအမ်ားႀကီးေဆာင္ခိုင္းတာက ဆက္ၿပီးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြျဖစ္လာႏုိင္တာကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ Facebookရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုလံုးကိုေျပာင္းလဲဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားတာလို႔လည္း ဆိုင္မြန္ကေျပာပါတယ္။

အခုလိုဒဏ္ခတ္ခံခဲ့ရေပမဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔အထိ Facebookရဲ႕ဘ႑ာေရးရလဒ္ေတြမွာေတာ့ လႈပ္ခတ္ခဲ့တာမ်ိဳးမ႐ွိပါဘူး။

ဧၿပီကေန ဇြန္အထိ ၃ လအတြင္း Facebookလစဥ္အသံုးျပဳသူ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေၾကာ္ျငာေရာင္းအားအပါအ၀င္ ၀င္ေငြ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့လို႔ ေလ့လာသံုးသပ္သူေတြရဲ႕ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-The Verge

ဇူလိုင္ ၂၅
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

Facebookက စံခ်ိန္တင္ဒဏ္ေၾကးေဒၚလာသန္း ၅၀၀၀ ေပးရမယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုန္သြယ္ေရးေကာ္မ႐ွင္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ မာ့က္ ဇက္ကာဘာ့ဂ်္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈမခံရတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေကာ္မတီလည္း တည္ေထာင္ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ ကမ္းဘရစ္ဂ်္အနယ္လစ္တစ္ကာက Facebookသံုးတဲ့လူ ၈၇ သန္းေလာက္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို မမွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ရယူခဲ့သလားဆိုၿပီး ေကာ္မ႐ွင္က စစ္ေဆးေနတာပါ။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ မ်က္ႏွာကိုမွတ္သားထားတဲ့ကိစၥေတြအထိပါ၀င္ေနသလားဆိုၿပီး စစ္ေဆးေနတာပါ။

Facebookေပးရမယ့္ဒဏ္ေငြဟာ စားသံုးသူေတြရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ပမာဏအမ်ားဆံုးခ်မွတ္တဲ့ဒဏ္ေငြျဖစ္ပါတယ္။

သံုးတဲ့လူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုေ၀မွ်မလဲဆိုတာကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ္လို႔ အသံုးျပဳသူသန္းေထာင္ခ်ီကို Facebookက ကတိျပဳထားေပမဲ့ Facebookက စားသံုးသူေတြရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ေလွ်ာ့တြက္တယ္လို႔ ေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒ဂ်ိဳး ဆိုင္မြန္က ေျပာပါတယ္။

ဒဏ္ေငြပမာဏအမ်ားႀကီးေဆာင္ခိုင္းတာက ဆက္ၿပီးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြျဖစ္လာႏုိင္တာကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ Facebookရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုလံုးကိုေျပာင္းလဲဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားတာလို႔လည္း ဆိုင္မြန္ကေျပာပါတယ္။

အခုလိုဒဏ္ခတ္ခံခဲ့ရေပမဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔အထိ Facebookရဲ႕ဘ႑ာေရးရလဒ္ေတြမွာေတာ့ လႈပ္ခတ္ခဲ့တာမ်ိဳးမ႐ွိပါဘူး။

ဧၿပီကေန ဇြန္အထိ ၃ လအတြင္း Facebookလစဥ္အသံုးျပဳသူ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေၾကာ္ျငာေရာင္းအားအပါအ၀င္ ၀င္ေငြ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့လို႔ ေလ့လာသံုးသပ္သူေတြရဲ႕ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews
Photo-The Verge

Leave a Reply