အိႏိၵယေတာင္ပိုင္း၌ ဆရာဝန္တစ္ဦး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂၅ စီးကို မီး႐ႈိ႕မႈျဖင့္ အဖမ္းခံရ

0
193

ကာနာတာကာ ဇန္နဝါရီ ၂၀

အိႏိၵယႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ ကာနာတာကာျပည္နယ္၌ ဆရာဝန္ တစ္ဦးသည္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂၅ စီးကို မီး႐ႈိ႕ခဲမႈျဖင့္ အဖမ္းခံထားရသည္။

ေဒါက္တာ အာမိဂိုင္ကြတ္သည္ ဦးထုပ္ဝတ္ဆင္ၿပီး အေဆာက္ အအံုမ်ားစြာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပံုကုိ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ လံုၿခံဳေရးကင္မရာမွတ္တမ္းကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က သိမ္းဆည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္ စိတ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈရွိမရွိကုိမူ မသိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၃ စီးသည္ ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရွိေသာ ဆရာဝန္မ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းဆရာဝန္မ်ားသည္ အျခားစီရင္စုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေရာဂါေဗဒလက္ေထာက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္ႏွင့္ ယင္းဆရာဝန္မ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ရွိခဲ့သည္ ဆုိသည့္ သတင္းမၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အလုပ္အကိုင္ရေျပာရမည္ဆိုပါက ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္သည္ ဆရာေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုသတင္းေၾကာင့္ ဌာနတစ္ခုလံုး အံ့ၾသခဲ့ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္အား ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းမိသည့္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဂုိင္ကြတ္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စင္းကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပည္နယ္တြင္းရွိ စီရင္စုႏွစ္္ခု၌ ေနာက္ထပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၅ စင္းကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့သည္ဟု ၎ကိုသံသယရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ရက္တို႔တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္အား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ကာနာတာကာ ဇန္နဝါရီ ၂၀

အိႏိၵယႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ ကာနာတာကာျပည္နယ္၌ ဆရာဝန္ တစ္ဦးသည္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၂၅ စီးကို မီး႐ႈိ႕ခဲမႈျဖင့္ အဖမ္းခံထားရသည္။

ေဒါက္တာ အာမိဂိုင္ကြတ္သည္ ဦးထုပ္ဝတ္ဆင္ၿပီး အေဆာက္ အအံုမ်ားစြာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပံုကုိ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ လံုၿခံဳေရးကင္မရာမွတ္တမ္းကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က သိမ္းဆည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္ စိတ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈရွိမရွိကုိမူ မသိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၃ စီးသည္ ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရွိေသာ ဆရာဝန္မ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းဆရာဝန္မ်ားသည္ အျခားစီရင္စုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေရာဂါေဗဒလက္ေထာက္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္ႏွင့္ ယင္းဆရာဝန္မ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ရွိခဲ့သည္ ဆုိသည့္ သတင္းမၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အလုပ္အကိုင္ရေျပာရမည္ဆိုပါက ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္သည္ ဆရာေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုသတင္းေၾကာင့္ ဌာနတစ္ခုလံုး အံ့ၾသခဲ့ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္အား ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းမိသည့္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဂုိင္ကြတ္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စင္းကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပည္နယ္တြင္းရွိ စီရင္စုႏွစ္္ခု၌ ေနာက္ထပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၅ စင္းကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့သည္ဟု ၎ကိုသံသယရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ရက္တို႔တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒါက္တာဂိုင္ကြတ္အား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply