ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ တုိင္းအစိုးရမွ ေျမဧကေထာင္ခ်ီ ထုတ္ေရာင္းမည္

0
125

ဇူလိုင္ ၂၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕မွ ေျမမ်ား ဧက ေထာင္နွင့္ခ်ီ ထုတ္ေရာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

“ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူ ေစနိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကေန ေျမေတြကို ထုတ္ေရာင္းဖို႔ရွိပါတယ္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဧက ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ထုတ္ေရာင္းေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ လာေရာက္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္း ေပးနိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔လာရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံတဲ့ ေနရာမွာ ေျမငွားရတာေတြ စက္ရံုငွားရမ္းခေတြက အင္မတန္ေစ်းႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ အေျခေနေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျဖေလ်ာ့ေပးနိုင္ဖုို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္မွာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေျမေရာင္းသည့္ေနရာတြင္ ေနေရး အခက္အခဲ ရွိေနေသာ သူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္သလို စီးပြားေရး ရင္းနွီးျမႇုဳပ္နွံမႈမ်ားအတြက္လည္း စဥ္းစားမည္ျဖစ္ၿပီးအမွန္တကယ္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ကာ ယင္းေနရာတြင္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ၆ လအတြင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စသြားနိုင္မည္ဆိုပါက သတ္မွတ္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္နွင့္ ထုတ္ေရာင္းေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟုဆိုသည္။

“ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေျမေတြကို ကိုင္ထားၿပီး ေျမကစားတဲ့ အစီအစဥ္မ်ိဳးေတြကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး “ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းကို လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ ၎တို႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးနိုင္မွသာ လာေရာက္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမည္ဆိုပါကရန္ကုန္တိုင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ အာရွတိုက္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေမ်ွာ္မွန္း၍ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးနိုင္သည့္ အေျခေနကို ေမ်ွာ္မွန္း၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ား ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းကိစၥရပ္မ်ား နွင့္ လာေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ရန္အတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟုဆိုသည္။

“ဒီမွာ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းဖန္တီးေပးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြေပၚမွာအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစနိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။ေနာက္တခုက အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ဖို႔အတြက္ လာေရာက္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။ က႑အသီးသီးမွာ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္ေတြကိုလဲ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ၿပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြက ျမန္မာမွာ လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံရတာ အဆင္ေျပတယ္ဆိုတဲ့ အေျခေနတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ပါမယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံမႈက႑ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစနိုင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားၾကား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူ မ်ားၾကားတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ရန္နွင့္ ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုနွစ္တြင္ GDP တိုးတက္မႈကို ၉ ရာခိုင္နႈန္းခန္႔ အထိ ေမ်ွာ္လင့္ထားၿပီး ျပည္သူလူထု၏ သံုးစြဲနိုင္မႈကိုလည္း ပိုမိုတိုးျမႇင့္နိုင္မယ္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ ထားသည္။

ဇူလိုင္ ၂၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တိုင္းအစုိးရအဖြဲ႕မွ ေျမမ်ား ဧက ေထာင္နွင့္ခ်ီ ထုတ္ေရာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

“ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူ ေစနိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကေန ေျမေတြကို ထုတ္ေရာင္းဖို႔ရွိပါတယ္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဧက ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ထုတ္ေရာင္းေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ လာေရာက္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္း ေပးနိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ သူတို႔လာရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံတဲ့ ေနရာမွာ ေျမငွားရတာေတြ စက္ရံုငွားရမ္းခေတြက အင္မတန္ေစ်းႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ အေျခေနေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျဖေလ်ာ့ေပးနိုင္ဖုို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္မွာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေျမေရာင္းသည့္ေနရာတြင္ ေနေရး အခက္အခဲ ရွိေနေသာ သူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္သလို စီးပြားေရး ရင္းနွီးျမႇုဳပ္နွံမႈမ်ားအတြက္လည္း စဥ္းစားမည္ျဖစ္ၿပီးအမွန္တကယ္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ကာ ယင္းေနရာတြင္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ၆ လအတြင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စသြားနိုင္မည္ဆိုပါက သတ္မွတ္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္နွင့္ ထုတ္ေရာင္းေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟုဆိုသည္။

“ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေျမေတြကို ကိုင္ထားၿပီး ေျမကစားတဲ့ အစီအစဥ္မ်ိဳးေတြကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး “ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းကို လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ ၎တို႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးနိုင္မွသာ လာေရာက္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမည္ဆိုပါကရန္ကုန္တိုင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ အာရွတိုက္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေမ်ွာ္မွန္း၍ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးနိုင္သည့္ အေျခေနကို ေမ်ွာ္မွန္း၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ား ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းကိစၥရပ္မ်ား နွင့္ လာေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထိုင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ရန္အတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ဟုဆိုသည္။

“ဒီမွာ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းဖန္တီးေပးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြေပၚမွာအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစနိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။ေနာက္တခုက အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ဖို႔အတြက္ လာေရာက္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။ က႑အသီးသီးမွာ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္ေတြကိုလဲ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ၿပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြက ျမန္မာမွာ လာေရာက္ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံရတာ အဆင္ေျပတယ္ဆိုတဲ့ အေျခေနတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ပါမယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံမႈက႑ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစနိုင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားၾကား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူ မ်ားၾကားတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ရန္နွင့္ ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုနွစ္တြင္ GDP တိုးတက္မႈကို ၉ ရာခိုင္နႈန္းခန္႔ အထိ ေမ်ွာ္လင့္ထားၿပီး ျပည္သူလူထု၏ သံုးစြဲနိုင္မႈကိုလည္း ပိုမိုတိုးျမႇင့္နိုင္မယ္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ ထားသည္။

Leave a Reply