လိင္ပိုင္းအႏိုင္က်င့္မႈကို ဖံုးဖိထားဟု သက္ေသမရွိဘဲေျပာဆုိမႈ အသေရဖ်က္မႈျဖစ္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတုံ႔ျပန္

0
186

ဆန္တီေယဂို ဇန္နဝါရီ ၂၀

ခ်ီလီ၌ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာအႏိုင္က်င့္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည့္ ကက္သလစ္ ဘုန္းႀကီး ဖာနန္ဒိုကာရာဒီမာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမရွိေအာင္ အျခားဘုန္းႀကီး ဟြန္ဘာ႐ိုစ္က ဖံုးဖိထားခဲ့ေၾကာင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ခံခဲ့ရသူမ်ားက အေထာက္အထားမရွိဘဲ စြပ္စဲြျခင္းသည္ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကေျပာဆုိခဲ့မႈေၾကာင့္ ခ်ီလီ၌ မေက်မနပ္ျဖစ္မႈမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းႀကီးဘာ႐ိုစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိေသာေၾကာင့္ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္က ေတာင္းဆုိျခင္းသည္ အႏွစ္သာမရွိလွေၾကာင္း ကာရာဒီမာ၏ အႏိုင္က်င့္ျခင္းခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း အီက်ဴၿမိဳ႕အျပင္ဘက္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ မစၦားတရားပဲြမက်င္းပမီတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟြန္ကာလို႔စ္ခ႐ုဇ္သည္ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းႀကီးအား ဖံုးဖိထားမႈျဖင့္ စြပ္စဲြသူမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ခ႐ုဇ္က ကာရာဒီမာက ၎အား အႏုိင္က်င့္ေနခ်ိန္တြင္ ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ထားခဲ့သင့္ေၾကာင္း တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ယခုေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မ်က္ႏွာဖံုးကြာက်သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘာ႐ိုစ္ကို စြပ္စဲြခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ိမ္းစ္ဟယ္လ္မီတန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ယခုေျပာဆုိမႈသည္ ႐ိုင္းစို္င္းၿပီး နာက်င္စရာေကာင္းလွေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခ်ီလီခရီးစဥ္အေစာပိုင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္ျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစၿပီး ခ်ီလီရွိ ကက္သလစ္ဘုန္းႀကီးအပါး ၈၀ ခန္႔သည္ လိင္ပိုင္းအႏုိ္င္က်င့္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဘုန္းႀကီးမ်ား တာဝန္ခံလာေရးအမည္ရွိ အင္န္ဂ်ီအို ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘုန္းႀကီးကာရာဒီမာသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆန္တီေယဂို ၌ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေယာက်္ားေလးမ်ားကို လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လူသိရွင္ၾကားစြပ္စဲြမႈရွိခဲ့သည္။ ခ႐ုဇ္က ဘုန္းႀကီး ကာရာဒီမာက ၎ကို လိင္ပိုင္းထိကပါးရိကပါး လုပ္ခ်ိန္တြင္ နံေဘး၌ ဘုန္းႀကီးဘာ႐ိုစ္ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘုန္းႀကီးဘာ႐ိုစ္သည္ လိင္ပို္င္းအႏုိင္က်င့္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြမခံခဲ့ရေသာ္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘာ႐ိုစ္အား အိုေဆာ္ႏိုဆိုင္ရာ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့မႈအတြက္ ေဝဖန္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဘုန္းႀကီး ကာရာဒီမာသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေယာက်္ားေလးမ်ားကို လိင္ပိုင္းအနိုင္က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး တစ္သက္တာလံုး ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဆန္တီေယဂို ဇန္နဝါရီ ၂၀

ခ်ီလီ၌ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာအႏိုင္က်င့္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည့္ ကက္သလစ္ ဘုန္းႀကီး ဖာနန္ဒိုကာရာဒီမာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမရွိေအာင္ အျခားဘုန္းႀကီး ဟြန္ဘာ႐ိုစ္က ဖံုးဖိထားခဲ့ေၾကာင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ခံခဲ့ရသူမ်ားက အေထာက္အထားမရွိဘဲ စြပ္စဲြျခင္းသည္ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကေျပာဆုိခဲ့မႈေၾကာင့္ ခ်ီလီ၌ မေက်မနပ္ျဖစ္မႈမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းႀကီးဘာ႐ိုစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိေသာေၾကာင့္ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္က ေတာင္းဆုိျခင္းသည္ အႏွစ္သာမရွိလွေၾကာင္း ကာရာဒီမာ၏ အႏိုင္က်င့္ျခင္းခံခဲ့ရသူ တစ္ဦးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း အီက်ဴၿမိဳ႕အျပင္ဘက္၌ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ မစၦားတရားပဲြမက်င္းပမီတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟြန္ကာလို႔စ္ခ႐ုဇ္သည္ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းႀကီးအား ဖံုးဖိထားမႈျဖင့္ စြပ္စဲြသူမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ခ႐ုဇ္က ကာရာဒီမာက ၎အား အႏုိင္က်င့္ေနခ်ိန္တြင္ ဆယ္လ္ဖီ႐ိုက္ထားခဲ့သင့္ေၾကာင္း တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။ ယခုေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မ်က္ႏွာဖံုးကြာက်သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘာ႐ိုစ္ကို စြပ္စဲြခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ိမ္းစ္ဟယ္လ္မီတန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ယခုေျပာဆုိမႈသည္ ႐ိုင္းစို္င္းၿပီး နာက်င္စရာေကာင္းလွေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ခ်ီလီခရီးစဥ္အေစာပိုင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္ျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစၿပီး ခ်ီလီရွိ ကက္သလစ္ဘုန္းႀကီးအပါး ၈၀ ခန္႔သည္ လိင္ပိုင္းအႏုိ္င္က်င့္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဘုန္းႀကီးမ်ား တာဝန္ခံလာေရးအမည္ရွိ အင္န္ဂ်ီအို ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘုန္းႀကီးကာရာဒီမာသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆန္တီေယဂို ၌ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေယာက်္ားေလးမ်ားကို လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လူသိရွင္ၾကားစြပ္စဲြမႈရွိခဲ့သည္။ ခ႐ုဇ္က ဘုန္းႀကီး ကာရာဒီမာက ၎ကို လိင္ပိုင္းထိကပါးရိကပါး လုပ္ခ်ိန္တြင္ နံေဘး၌ ဘုန္းႀကီးဘာ႐ိုစ္ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘုန္းႀကီးဘာ႐ိုစ္သည္ လိင္ပို္င္းအႏုိင္က်င့္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြမခံခဲ့ရေသာ္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘာ႐ိုစ္အား အိုေဆာ္ႏိုဆိုင္ရာ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့မႈအတြက္ ေဝဖန္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဘုန္းႀကီး ကာရာဒီမာသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေယာက်္ားေလးမ်ားကို လိင္ပိုင္းအနိုင္က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး တစ္သက္တာလံုး ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply