ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားက ပံုနွိပ္ လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စား

0
86

ဇူလိုင္ ၂၉
ေဝေဝၿဖိဳး

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပံုနွိပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းစီးပြားေရး အႀကံေပးျဖစ္သူ Mrs.Walikar Apayasiri က ေျပာသည္။

“အခုလာတဲ့ ကုမၸဏီ ၂၂ ခုထဲက ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ သံုးခုေလာက္က printing နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖို႔ စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ စက္မႈဇုန္ တစ္ခုက printing နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ သံုးခုေလာက္က ဒီမွာလာၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဘက္က industry ပိုင္းမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး လိုအပ္ခ်က္ ရွိလဲဆိုတာ ေလ့လာရဦးမယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ စက္ပစၥည္း ထုတ္ကုန္မ်ား အသံုးျပဳလာႏိုုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑သည္ တျဖည္းျဖည္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္ ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို နည္းပညာအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္း Myanmar Printers & Publishers Association ၏ President ျဖစ္သူ ဦးမင္းဟန္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳၿပီးသား စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ကိုသာ ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း စနစ္ကို ယခုထက္ ပိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး သင့္သည္ ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းလံုးတြင္ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္သာ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ ႏိုင္ေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ Printing & Packaging လုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားၾကသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရး စတင္ လုပ္ကုိင္ၾကမည့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိုင္းေစရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္၍ Thai-Myanmar Business Matching on Printing & Packaging Innovation 2019ကို ယခုလ တတိယပတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Novotel Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၂၉
ေဝေဝၿဖိဳး

ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပံုနွိပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းစီးပြားေရး အႀကံေပးျဖစ္သူ Mrs.Walikar Apayasiri က ေျပာသည္။

“အခုလာတဲ့ ကုမၸဏီ ၂၂ ခုထဲက ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ သံုးခုေလာက္က printing နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖို႔ စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ စက္မႈဇုန္ တစ္ခုက printing နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ သံုးခုေလာက္က ဒီမွာလာၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဘက္က industry ပိုင္းမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး လိုအပ္ခ်က္ ရွိလဲဆိုတာ ေလ့လာရဦးမယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က႑တြင္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ စက္ပစၥည္း ထုတ္ကုန္မ်ား အသံုးျပဳလာႏိုုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑သည္ တျဖည္းျဖည္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္ ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို နည္းပညာအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနေသးေၾကာင္း Myanmar Printers & Publishers Association ၏ President ျဖစ္သူ ဦးမင္းဟန္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳၿပီးသား စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ကိုသာ ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း စနစ္ကို ယခုထက္ ပိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး သင့္သည္ ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းလံုးတြင္ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္သာ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ ႏိုင္ေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ Printing & Packaging လုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားၾကသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရး စတင္ လုပ္ကုိင္ၾကမည့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြး ညွိႏွိုင္းေစရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္၍ Thai-Myanmar Business Matching on Printing & Packaging Innovation 2019ကို ယခုလ တတိယပတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Novotel Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply