၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းမဲဆႏၵနယ္အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရမည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ပါတီေျပာ

0
51

ဇူလိုင္ ၂၉
ေက်ာ္သူျမင့္

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရမည္ဟု အသစ္ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႕ပါတီ KSPP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

“မဲဆႏၵနယ္ အကုန္ၿပိဳင္ဖို႔ လုပ္ထားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း ဝင္ၿပိဳင္မယ္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု အႏိုင္ရ မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္”ဟု ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာသည္။

KSPP ကို ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကခ်င္ျပည္နယ္) တို႔ ေပါင္းစည္းကာ အသစ္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KSPP ပါတီ၏ ပါတီသစ္မိတ္ဆက္ပဲြႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအခမ္းအနားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ မေနာကြင္း ရွိ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ ယေန႔က်င္းပခဲ့သည္။

ပါတီမ်ားဖ်က္သိမ္း၍ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ကခ်င္လူထု၏ အႀကံျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီ ၏ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လူထု၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎က မိတ္ဆက္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၁၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

Photo : EPN

ဇူလိုင္ ၂၉
ေက်ာ္သူျမင့္

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရမည္ဟု အသစ္ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႕ပါတီ KSPP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနမ္တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

“မဲဆႏၵနယ္ အကုန္ၿပိဳင္ဖို႔ လုပ္ထားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း ဝင္ၿပိဳင္မယ္ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု အႏိုင္ရ မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္”ဟု ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာသည္။

KSPP ကို ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကခ်င္ျပည္နယ္) တို႔ ေပါင္းစည္းကာ အသစ္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KSPP ပါတီ၏ ပါတီသစ္မိတ္ဆက္ပဲြႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအခမ္းအနားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ မေနာကြင္း ရွိ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ ယေန႔က်င္းပခဲ့သည္။

ပါတီမ်ားဖ်က္သိမ္း၍ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ကခ်င္လူထု၏ အႀကံျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီ ၏ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လူထု၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎က မိတ္ဆက္ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၁၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။

Photo : EPN

Leave a Reply