“ဓားခုတ္ရာလက္လွ်ိဳခံ သမိုင္းတရားခံျဖစ္မည္ကို သတိျပဳသင့္” ဟု မဟနကို အင္းစိန္႐ြာမဆရာ ေတာ္ျပန္ၾကား

0
130

ဇူလိုင္ ၃၀

ပဥၥမလိႈင္း

သံဃာ့မ်က္ႏွာ၊ သာသနာ့မ်က္ႏွာကို မၾကည့္ပဲ အာဏာရွင္တစ္စု၏ ဖိအားေပးမႈ ေ႐ွ႕တန္းတင္ ေဆာင္႐ြက္ပါက သူမ်ားဓားခုတ္ရာ လက္လွ်ိဳခံ သမိုင္းတရားခံျဖစ္မည္ကို သတိျပဳသင့္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနယကအဖဲြ႕ကို အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္က ယမန္ေန႔က ျပန္ၾကားခဲ့သည္။

“သူမ်ားဓားခုတ္ရာ လက္လွ်ိဳခံ, အဌားဗိုက္ႏွင့္ ဓားထိုးခံ ျဖစ္႐ံုမက ကိုယ့္ဆင္က ကိုယ့္တပ္ကို ျပန္နင္းသတ္သလို ဆရာေတာ္မ်ားပင္ သမိုင္းတရားခံျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ ေတာ္မူပါ ဘုရား”ဟု ျပန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ကို မဟနက ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္က ဆံုးမၾသဝါဒေပးရန္ ပင့္ေလွ်ာက္ဖိတ္ ၾကားျခင္းကို စာျဖင့္ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼ ပရ ဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟုိ) ႏွစ္ပတ္လည္စံုညီ ေတြ႕ဆံုပဲြႏွင့္ ၾသဝါဒခံယူပဲြကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇူလိုင္ လအတြင္းက်င္းပသည့္ အဠမ အႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕(၄၇) ပါး စံုညီ ပထမ အထူးအစည္းက အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ႀကီး ဦးတိေလာကာဘိဝံသႏွင့္ ဦးသိလကၡႏၵာဘိဝံသ တို႔အား ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မဟနက ဇူလိုင္(၂၈) ရက္က ပင့္ေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ကမၻာေအးကုန္းေျမသို႔ ၾကြေရာက္ေတြ႕ဆံု ႐ွင္းလင္းခဲ့စဥ္က အခ်ိဳ႕မဟနအဖဲြ႕ဝင္မ်ား သည္ ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ေစာ္ကားမႈမ်ားႀကံဳရပါက မဟန တစ္ဖဲြ႕လံုးအေပၚ သိကၡာက်စရာျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စာျဖင့္အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ပါရွိသည္။

အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ႀကီး၏ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕၊ သမၼတ၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးမႈဝန္ႀကီးဌာန တို႔အား လိပ္မႈ၍ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၃၀

ပဥၥမလိႈင္း

သံဃာ့မ်က္ႏွာ၊ သာသနာ့မ်က္ႏွာကို မၾကည့္ပဲ အာဏာရွင္တစ္စု၏ ဖိအားေပးမႈ ေ႐ွ႕တန္းတင္ ေဆာင္႐ြက္ပါက သူမ်ားဓားခုတ္ရာ လက္လွ်ိဳခံ သမိုင္းတရားခံျဖစ္မည္ကို သတိျပဳသင့္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနယကအဖဲြ႕ကို အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္က ယမန္ေန႔က ျပန္ၾကားခဲ့သည္။

“သူမ်ားဓားခုတ္ရာ လက္လွ်ိဳခံ, အဌားဗိုက္ႏွင့္ ဓားထိုးခံ ျဖစ္႐ံုမက ကိုယ့္ဆင္က ကိုယ့္တပ္ကို ျပန္နင္းသတ္သလို ဆရာေတာ္မ်ားပင္ သမိုင္းတရားခံျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ ေတာ္မူပါ ဘုရား”ဟု ျပန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ကို မဟနက ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္က ဆံုးမၾသဝါဒေပးရန္ ပင့္ေလွ်ာက္ဖိတ္ ၾကားျခင္းကို စာျဖင့္ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဗုဒၶဓမၼ ပရ ဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟုိ) ႏွစ္ပတ္လည္စံုညီ ေတြ႕ဆံုပဲြႏွင့္ ၾသဝါဒခံယူပဲြကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇူလိုင္ လအတြင္းက်င္းပသည့္ အဠမ အႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕(၄၇) ပါး စံုညီ ပထမ အထူးအစည္းက အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ႀကီး ဦးတိေလာကာဘိဝံသႏွင့္ ဦးသိလကၡႏၵာဘိဝံသ တို႔အား ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဆံုးမၾသဝါဒေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မဟနက ဇူလိုင္(၂၈) ရက္က ပင့္ေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္က ကမၻာေအးကုန္းေျမသို႔ ၾကြေရာက္ေတြ႕ဆံု ႐ွင္းလင္းခဲ့စဥ္က အခ်ိဳ႕မဟနအဖဲြ႕ဝင္မ်ား သည္ ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း ေစာ္ကားမႈမ်ားႀကံဳရပါက မဟန တစ္ဖဲြ႕လံုးအေပၚ သိကၡာက်စရာျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စာျဖင့္အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ပါရွိသည္။

အင္းစိန္႐ြာမဆရာေတာ္ႀကီး၏ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕၊ သမၼတ၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးမႈဝန္ႀကီးဌာန တို႔အား လိပ္မႈ၍ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

Leave a Reply