နွစ္ ၃၀ ခန္႔က အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

0
90

ဇူလိုင္ ၃၁
ေဝေဝၿဖိဳး

၁၉၈၈ ခုနွစ္ ဝန္းက်င္ကာလခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာင္အဦးမ်ားကို ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေစရန္ အတြက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ယခုလ ၃၀ ရက္က နိုဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင္႔ တုန္႔ျပန္ေရး စီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ဟာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္တဲ့အတြက္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးေတြ ရွိပါတယ္။ လူေနသိပ္သီးမႈ မ်ားပါတယ္ ။ ဒီအေဆာက္အဦးေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္နိုင္မႈကို ပိုမို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈ ခုနွစ္ ဝန္းက်င္ကာလ ေလာက္တုန္းက တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ကန္ထရိုက္တိုက္ေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္နိုင္မႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဒီအေဆာက္အဦးေတြကိုလည္း ျပန္ၿပီးတည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ရမွာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္နွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ယင္းအေဆာက္အဦးမ်ား၏ ႀကံ့ခိုင္မႈအား ျပန္လည္စိစစ္ရန္အတြက္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ကို ပိုင္းေလာ့ ပေရာဂ်က္တစ္ခုအေနနွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သင့္တင့္သည့္ အတိုးနႈန္းနွင့္ ေခ်းေငြ တစ္ခုကို ရရိွမွသာ ယင္းအေဆာက္အဦးမ်ားကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးနိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

” ဘာေၾကာင့္လဲဆို ဒီအေဆာက္အဦးေတြဟာ တစ္ေယာက္တစ္ခန္း ေနထိုင္ေနၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၆ ထပ္တိုက္ တစ္ခုမွာဆိုရင္ ၁၂ ခန္းရွိေနတယ္။ ဒီ ၁၂ ခန္း မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီက တုိက္ခန္းပိုင္ဆိုင္ေနမႈ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲ ေတြ ရွိႏုိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေဆာက္အဦးကို တန္ဖိုးသင့္တင့္တဲ့ အတိုးနႈန္းနဲ႔ ေခ်းေငြတစ္ခုနဲ႔ တန္ဖိုးသင့္တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ အျဖစ္နဲ႔ ျပန္ေဆာက္ေပးနိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ အလြန္အင္မတန္ႀကီးမား သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အကူအညီမ်ား ရရွိနိုင္ရန္အတြက္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာဘဏ္နွင့္ AGB ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခ်းေငြနွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး က႑နယ္ပယ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ဟုဆိုသည္။

ဇူလိုင္ ၃၁
ေဝေဝၿဖိဳး

၁၉၈၈ ခုနွစ္ ဝန္းက်င္ကာလခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာင္အဦးမ်ားကို ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေစရန္ အတြက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ယခုလ ၃၀ ရက္က နိုဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင္႔ တုန္႔ျပန္ေရး စီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ဟာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္တဲ့အတြက္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးေတြ ရွိပါတယ္။ လူေနသိပ္သီးမႈ မ်ားပါတယ္ ။ ဒီအေဆာက္အဦးေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္နိုင္မႈကို ပိုမို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈ ခုနွစ္ ဝန္းက်င္ကာလ ေလာက္တုန္းက တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ကန္ထရိုက္တိုက္ေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္နိုင္မႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဒီအေဆာက္အဦးေတြကိုလည္း ျပန္ၿပီးတည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ရမွာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္နွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ယင္းအေဆာက္အဦးမ်ား၏ ႀကံ့ခိုင္မႈအား ျပန္လည္စိစစ္ရန္အတြက္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ကို ပိုင္းေလာ့ ပေရာဂ်က္တစ္ခုအေနနွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သင့္တင့္သည့္ အတိုးနႈန္းနွင့္ ေခ်းေငြ တစ္ခုကို ရရိွမွသာ ယင္းအေဆာက္အဦးမ်ားကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးနိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

” ဘာေၾကာင့္လဲဆို ဒီအေဆာက္အဦးေတြဟာ တစ္ေယာက္တစ္ခန္း ေနထိုင္ေနၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၆ ထပ္တိုက္ တစ္ခုမွာဆိုရင္ ၁၂ ခန္းရွိေနတယ္။ ဒီ ၁၂ ခန္း မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီက တုိက္ခန္းပိုင္ဆိုင္ေနမႈ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲ ေတြ ရွိႏုိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေဆာက္အဦးကို တန္ဖိုးသင့္တင့္တဲ့ အတိုးနႈန္းနဲ႔ ေခ်းေငြတစ္ခုနဲ႔ တန္ဖိုးသင့္တဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ အျဖစ္နဲ႔ ျပန္ေဆာက္ေပးနိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ အလြန္အင္မတန္ႀကီးမား သည့္ ပေရာဂ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အကူအညီမ်ား ရရွိနိုင္ရန္အတြက္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာဘဏ္နွင့္ AGB ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခ်းေငြနွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး က႑နယ္ပယ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ဟုဆိုသည္။

Leave a Reply