ဂ်န္ပန္ -ျမန္မာ ျပပြဲမွတဆင့္ MSME လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးမည္

0
133

ၾသဂုတ္ ၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္ Japan-Myanmar Resource, Trade and Investment ျပပြဲတြင္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (MSME)မ်ားကို အခြင့္အေရးမ်ား ယခုထက္ပို ရရွိနိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Synergy Focus International (SFI) ၏ CEO ျဖစ္သူ ဦးလင္းေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ျမန္မာျပည္ကကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ သူတို႔က ဒီဟာကို ဘယ္လိုနည္းပညာျမႇင့္တင္ၿပီးေတာ့ သူတို႔နိုင္ငံအတြက္ ပို႔ကုန္လုပ္ေပးလို႔ရမလဲဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြက ၾကည့္သြားမွာပါ အဓိကေတာ့ MSME လုပ္ငန္းေတြ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး အခြင့္အေရးေတြ ရနိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသြားမွာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းျပပြဲကို ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္တို႔၌ အင္းယားလိတ္ ဟိုတယ္ဝင္းအတြင္းရွိ စတုရန္းမီတာ ၁၀၀၀၀ခန္႔ က်ယ္ဝန္းေသာ Yangon Convention Centre (YCC) ခန္းမအသစ္တြင္ ျပခန္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားက႑ ၊ ေအဂ်င္စီမ်ား ၊ ေလ့က်င္ေရးစင္တာမ်ား ၊ အလွကုန္က႑နွင့္ ေအာ္တိုမိုလ္ဘိုင္းက႑မ်ား စသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္း ျပပြဲသည္ ဘဏ္ႏွင့္အာမခံလုပ္ငန္း ၊ ရိုးရာဓေလ့၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္၊ အိမ္ျခံေျမ၊ ခရီးသြား၊ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (MSME) မ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စသည့္ လုပ္ငန္းအေျမာက္အမ်ား ေပါင္းစုထားသည့္ ျပပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

“ဒီပြဲဟာ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားကို သင့္ေတာ္ၿပီး အလားအလာရွိတဲ့ ေဈးကြက္နဲ႔ အက်ဳိးရွိရွိ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က႑မ်ဳိးစံု ပါ၀င္တဲ့ ဒီပြဲမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေထြေထြ ဗဟုသုတနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ျပပြဲ ျပသသူေတြေရာ လာေရာက္ ေလ့လာသူေတြေရာ အက်ဳိးရွိေစဖို႔အတြက္ ဖန္တီးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးလင္းေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား အၾကား ႏွစ္ႏို္င္ငံ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးထားသည့္အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း (Brands promotion) စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္လိုသည့္ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွွံလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ႔ေစ်းကြက္ကို ေလ့လာျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုး (Embassy of Japan In Myanmar) ႏွင့္ Japan External Trade Organisation (JETRO) တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ Synergy Focus International (SFI) မွ Organizer အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ျပဳလုပ္မည့္ ယင္းျပပြဲတြင္ အက်ိဳးရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ (Key notes and Seminars) မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ အၾကီးအကဲမ်ား၊ ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အပါအဝင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ၎တို႔၏ အျမင္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားကို ဖလွယ္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္ Japan-Myanmar Resource, Trade and Investment ျပပြဲတြင္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (MSME)မ်ားကို အခြင့္အေရးမ်ား ယခုထက္ပို ရရွိနိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Synergy Focus International (SFI) ၏ CEO ျဖစ္သူ ဦးလင္းေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ျမန္မာျပည္ကကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ သူတို႔က ဒီဟာကို ဘယ္လိုနည္းပညာျမႇင့္တင္ၿပီးေတာ့ သူတို႔နိုင္ငံအတြက္ ပို႔ကုန္လုပ္ေပးလို႔ရမလဲဆိုတာကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူေတြက ၾကည့္သြားမွာပါ အဓိကေတာ့ MSME လုပ္ငန္းေတြ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး အခြင့္အေရးေတြ ရနိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသြားမွာပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္းျပပြဲကို ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္တို႔၌ အင္းယားလိတ္ ဟိုတယ္ဝင္းအတြင္းရွိ စတုရန္းမီတာ ၁၀၀၀၀ခန္႔ က်ယ္ဝန္းေသာ Yangon Convention Centre (YCC) ခန္းမအသစ္တြင္ ျပခန္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားက႑ ၊ ေအဂ်င္စီမ်ား ၊ ေလ့က်င္ေရးစင္တာမ်ား ၊ အလွကုန္က႑နွင့္ ေအာ္တိုမိုလ္ဘိုင္းက႑မ်ား စသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္း ျပပြဲသည္ ဘဏ္ႏွင့္အာမခံလုပ္ငန္း ၊ ရိုးရာဓေလ့၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္၊ အိမ္ျခံေျမ၊ ခရီးသြား၊ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (MSME) မ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စသည့္ လုပ္ငန္းအေျမာက္အမ်ား ေပါင္းစုထားသည့္ ျပပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

“ဒီပြဲဟာ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားကို သင့္ေတာ္ၿပီး အလားအလာရွိတဲ့ ေဈးကြက္နဲ႔ အက်ဳိးရွိရွိ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က႑မ်ဳိးစံု ပါ၀င္တဲ့ ဒီပြဲမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေထြေထြ ဗဟုသုတနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ျပပြဲ ျပသသူေတြေရာ လာေရာက္ ေလ့လာသူေတြေရာ အက်ဳိးရွိေစဖို႔အတြက္ ဖန္တီးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးလင္းေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား အၾကား ႏွစ္ႏို္င္ငံ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးထားသည့္အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း (Brands promotion) စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္လိုသည့္ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွွံလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ႔ေစ်းကြက္ကို ေလ့လာျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုး (Embassy of Japan In Myanmar) ႏွင့္ Japan External Trade Organisation (JETRO) တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ Synergy Focus International (SFI) မွ Organizer အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ျပဳလုပ္မည့္ ယင္းျပပြဲတြင္ အက်ိဳးရွိၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ (Key notes and Seminars) မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ အၾကီးအကဲမ်ား၊ ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အပါအဝင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ၎တို႔၏ အျမင္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားကို ဖလွယ္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply