ပုဂံ ေရွးေဟာင္း ဘုရား(၁)ဆူအား ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ သံအမတ္ႀကီးမွ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ လွဴဒါန္းရန္ရွိ

0
114

ၾသဂုတ္ ၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ဘုရား(၁)ဆူအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ သံအမတ္ႀကီးမွ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ လွဴဒါန္းရန္ရွိေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတနိုင္ငံ (Union of the Czech Republic) မွ Ambassador Mr. Jaroslav Doleck သည္ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္ထဲ က ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု ဘုရား(၁)ဆူအား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္လွဴဒါန္းလိုသည့္အတြက္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု အမွတ္ (၃၂၄) နွင့္ (၁၁၃၀) တို႔ကို နယ္ေျမကြင္းဆင္း၍ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဘုရား(၂)ဆူအနက္မွ ဘုရား(၁)ဆူအား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အတည္မျပဳေသးဘူး ။ ျပင္ဖို႔အတြက္ စိတ္အားထက္သန္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လာၾကည့္တယ္ ။ သူကေတာ့ တစ္ဆူပဲ ျပင္မွာပါ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေရြးခ်ယ္လို႔ရေအာင္ ႏွစ္ဆူျပေပးတယ္ ။ အဲ့ဒီထဲကမွာ ဘယ္အဆူကို ျပင္မယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပန္မွာ။´´ ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္း က ေျပာသည္ ။

ပုဂံေဒသကို ဇူလိုင္လ (၆) ရက္ေန႔ က အဇာဘိုင္ဂ်န္နိုင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ (၄၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္ေနရာေဒသအျဖစ္ ကုလသမဂၢ၊ ပညာေရး၊ သိပံၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (UNESCO) က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ။

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတြင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ ။

ၾသဂုတ္ ၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ဘုရား(၁)ဆူအား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ သံအမတ္ႀကီးမွ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ လွဴဒါန္းရန္ရွိေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတနိုင္ငံ (Union of the Czech Republic) မွ Ambassador Mr. Jaroslav Doleck သည္ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပတ္ထဲ က ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု ဘုရား(၁)ဆူအား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္လွဴဒါန္းလိုသည့္အတြက္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု အမွတ္ (၃၂၄) နွင့္ (၁၁၃၀) တို႔ကို နယ္ေျမကြင္းဆင္း၍ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဘုရား(၂)ဆူအနက္မွ ဘုရား(၁)ဆူအား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အတည္မျပဳေသးဘူး ။ ျပင္ဖို႔အတြက္ စိတ္အားထက္သန္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လာၾကည့္တယ္ ။ သူကေတာ့ တစ္ဆူပဲ ျပင္မွာပါ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေရြးခ်ယ္လို႔ရေအာင္ ႏွစ္ဆူျပေပးတယ္ ။ အဲ့ဒီထဲကမွာ ဘယ္အဆူကို ျပင္မယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပန္မွာ။´´ ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္း က ေျပာသည္ ။

ပုဂံေဒသကို ဇူလိုင္လ (၆) ရက္ေန႔ က အဇာဘိုင္ဂ်န္နိုင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ (၄၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္ေနရာေဒသအျဖစ္ ကုလသမဂၢ၊ ပညာေရး၊ သိပံၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (UNESCO) က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ ။

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတြင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦေပါင္း ၃၈၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ ။

Leave a Reply