အေျခခံအခ်က္မ်ား မလုပ္ေဆာင္ ပါက ဆန္စက္မ်ား အရည္ႀကိဳဘဝသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ဟု ေျပာ

0
99

ၾသဂုတ္ ၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ဆန္စပါးက႑တြင္ အေျခခံက်ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ား မလုပ္ေဆာင္ပါက ကားေလာက ကဲ့သို႔ပင္ ဆန္စက္ေလာကသည္လည္း အရည္ႀကိဳဘဝသိုု႔ ေရာက္ရွိသြားနိုင္သည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယက ဦးခ်စ္ခိုင္က သတိေပး ေျပာဆိုသည္။

ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စပါးေစ်း မကိုက္ညီ သည့္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်သြား၍ စိတ္ပ်က္သြားမည့္ အေနအထား ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္နွင့္ နိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔သည့္ ဆန္ေစ်းေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာကို ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္႐ြက္ပါက အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆန္စက္ေလာက အဆင့္မီ ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ ေနၾကျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္မိသည္ဟုဆိုသည္။

“အခုေျပာသလို အေျခခံအခ်က္ေတြကို မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ကားေလာကလိုဘဲ ဆန္စက္ေလာကဟာ အရည္ႀကိဳ ဘဝကို ေရာက္သြားနိုင္ပါတယ္လို႔ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ သတိေပးခ်င္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္ ရာသီအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္လိုၿပီး
ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ ညီေနာင္အသင္းမ်ားကလည္း နိုင္ငံေတာ္ပိုင္းကို ယင္းကိစၥရပ္မ်ား တြန္းအားေပး၍ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ နွင့္ မိမိတို႔ ခြန္အားရွိသေလာက္ တိုက္တြန္းၿပီး ေျပာဆို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းႏုိင္မည့္ အေျခအေနကို ထိန္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိ သည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အပိုင္းတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာ၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ႀကံဳေတြလ်က္႐ွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္း ျပႆနာထက္ကို အေျခာက္ခံစက္နဲ႔ သိုေလွာင္႐ံု ျပႆနာတို႔က အင္မတန္ႀကီး မားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အားကို ျဖည့္တင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာရဆိုရတာေတြကို ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ဦးခ်စ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ၿမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား တက္စြမ္းသေလာက္ ႀကိဳးစား၍ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ထမ္းေဆာင္ေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးေနသည္ဟု ယေန႔အထိ ေတြ႕ႀကံဳခံစားမိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆန္စပါးေလာက လယ္ယာက႑ ေလာကကို လ်ွစ္လ်ဴရႈ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ၿမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ ညီေနာင္အသင္းေတြ တက္စြမ္းသေလာက္ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ထမ္းေဆာင္ေနေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေန႔အထိ ေတြ႕ႀကံဳခံစားမိပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိ အေျခခံရည္ညႊန္း စပါးေစ်းႏႈန္းကိုလည္း ယခင္နွစ္ကဲ့သို႔ပင္ အစိုးရက စပါးတင္း ၁၀၀ လ်ွင္ က်ပ္ ငါးသိန္းျဖင့္ အေျခခံစပါးေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ထား သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆန္စပါး၀ယ္ယူမႈမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့ရ ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ လက္က်န္ ဆန္ၾကမ္း တန္ခ်ိန္ (၃) သန္းခြဲနီးပါးအထိ က်န္႐ွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ဆန္စပါးက႑တြင္ အေျခခံက်ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ား မလုပ္ေဆာင္ပါက ကားေလာက ကဲ့သို႔ပင္ ဆန္စက္ေလာကသည္လည္း အရည္ႀကိဳဘဝသိုု႔ ေရာက္ရွိသြားနိုင္သည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယက ဦးခ်စ္ခိုင္က သတိေပး ေျပာဆိုသည္။

ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စပါးေစ်း မကိုက္ညီ သည့္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်သြား၍ စိတ္ပ်က္သြားမည့္ အေနအထား ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္နွင့္ နိုင္ငံတကာသို႔ တင္ပို႔သည့္ ဆန္ေစ်းေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာကို ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္႐ြက္ပါက အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆန္စက္ေလာက အဆင့္မီ ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ ေနၾကျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္မိသည္ဟုဆိုသည္။

“အခုေျပာသလို အေျခခံအခ်က္ေတြကို မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ကားေလာကလိုဘဲ ဆန္စက္ေလာကဟာ အရည္ႀကိဳ ဘဝကို ေရာက္သြားနိုင္ပါတယ္လို႔ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ သတိေပးခ်င္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္ ရာသီအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္လိုၿပီး 
ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ ညီေနာင္အသင္းမ်ားကလည္း နိုင္ငံေတာ္ပိုင္းကို ယင္းကိစၥရပ္မ်ား တြန္းအားေပး၍ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ နွင့္ မိမိတို႔ ခြန္အားရွိသေလာက္ တိုက္တြန္းၿပီး ေျပာဆို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းႏုိင္မည့္ အေျခအေနကို ထိန္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိ သည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အပိုင္းတြင္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာ၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ႀကံဳေတြလ်က္႐ွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္း ျပႆနာထက္ကို အေျခာက္ခံစက္နဲ႔ သိုေလွာင္႐ံု ျပႆနာတို႔က အင္မတန္ႀကီး မားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အားကို ျဖည့္တင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာရဆိုရတာေတြကို ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္”ဟု ဦးခ်စ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ၿမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား တက္စြမ္းသေလာက္ ႀကိဳးစား၍ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ထမ္းေဆာင္ေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးေနသည္ဟု ယေန႔အထိ ေတြ႕ႀကံဳခံစားမိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆန္စပါးေလာက လယ္ယာက႑ ေလာကကို လ်ွစ္လ်ဴရႈ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ၿမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ ညီေနာင္အသင္းေတြ တက္စြမ္းသေလာက္ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ထမ္းေဆာင္ေနေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေန႔အထိ ေတြ႕ႀကံဳခံစားမိပါတယ္။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိ အေျခခံရည္ညႊန္း စပါးေစ်းႏႈန္းကိုလည္း ယခင္နွစ္ကဲ့သို႔ပင္ အစိုးရက စပါးတင္း ၁၀၀ လ်ွင္ က်ပ္ ငါးသိန္းျဖင့္ အေျခခံစပါးေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ထား သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆန္စပါး၀ယ္ယူမႈမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့ရ ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ လက္က်န္ ဆန္ၾကမ္း တန္ခ်ိန္ (၃) သန္းခြဲနီးပါးအထိ က်န္႐ွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

Leave a Reply