ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပြဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဦးေဆာင္ၿပီး ေအာင္လံတြင္ ျပဳလုပ္

0
129

ၾသဂုတ္ ၂
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံျခားသားကေလး ေမြးစားခြင့္ ဟု လူသိမ်ားေနေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအား ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပြဲကို ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္အင္အားစုမ်ားပူးေပါင္းကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ် ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႔မနက္ပိုင္း က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဆိုပါဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို သံဃာေတာ္ (၂၀၀) ခန္႔ႏွင့္ လူထုအင္အား ၃၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခ်ီတက္လွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေအာင္လံၿမိဳ႕ အထက(၁) အားကစားကြင္းတြင္ ယင္းဥပေဒအေပၚ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ရဲရဲေတာက္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အမတ္ဒိန္ ႏွင့္ ဘူးလက္ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူ ဘူးလက္လွေဆြတို႔က ေဟာေျပာၾကသည္။

ဆႏၵျပလူထုႀကီးသည္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး – ဒို႔အေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး – ဒို႔အေရး ၊ သံဃာသင္းခြဲျခင္းလုပ္ရပ္ – ခ်က္ခ်င္းရပ္၊ ၅၉(စ) မျပင္ဆင္ေရး – ဒို႔အေရး ၊ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ေမြးစားခြင့္ဥပေဒ အလိုမရွိ စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေႂကြးၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂
ပဥၥမလိႈင္း

ႏိုင္ငံျခားသားကေလး ေမြးစားခြင့္ ဟု လူသိမ်ားေနေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒအား ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပြဲကို ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္အင္အားစုမ်ားပူးေပါင္းကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ် ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႔မနက္ပိုင္း က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဆိုပါဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို သံဃာေတာ္ (၂၀၀) ခန္႔ႏွင့္ လူထုအင္အား ၃၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခ်ီတက္လွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေအာင္လံၿမိဳ႕ အထက(၁) အားကစားကြင္းတြင္ ယင္းဥပေဒအေပၚ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ရဲရဲေတာက္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အမတ္ဒိန္ ႏွင့္ ဘူးလက္ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူ ဘူးလက္လွေဆြတို႔က ေဟာေျပာၾကသည္။

ဆႏၵျပလူထုႀကီးသည္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး – ဒို႔အေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး – ဒို႔အေရး ၊ သံဃာသင္းခြဲျခင္းလုပ္ရပ္ – ခ်က္ခ်င္းရပ္၊ ၅၉(စ) မျပင္ဆင္ေရး – ဒို႔အေရး ၊ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ေမြးစားခြင့္ဥပေဒ အလိုမရွိ စသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေႂကြးၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply