ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲ မဲမသမာမႈရွိသည္ဟုဆိုကာ ဆႏၵျပ

0
160

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာ၌ မဲမသမာမႈမ်ားရွိသည္ဟုဆိုကာ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္က ဆႏၵျပခဲ့ပါသည္။

(၅) ဦးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕ရာတြင္ တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း တည္ရွိျခင္းမဟုတ္သည့္ လမ္းေက်ာ္စုဖြဲ႕မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မျပျခင္း ၊ မဲေပးရာတြင္ မသမာမႈရွိျခင္း နွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာ၌ လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားရွိျခင္းတို့ေျကာင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးေစလိုေျကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ကို တိုင္တယ္ ။ ဘာမွ ေျဖရွင္းမေပးဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ရာက္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ရာ ဆႏၵျပတာပါ ။ မဲမသမာတာကလည္း မဲေပးရမယ့္သူတဲ့ေနရာမွာ တျခားတစ္ေယာက္က မဲေပးသြားတာတို႔ မဲေပးရမယ့္သူေတြ ထပ္ေနတာတို႔ ေတြ႔ရတယ္”ဟု ဦးေဆာင္ဆႏၵျပသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးကိုကို က ေျပာသည္။

ယင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔က မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရအဖြဲ့ခ်ုပ္ပါတီ၏ ရပ္ေက်းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးအုန္းေက်ာ္ က အနိုင္႐ွိခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ဆႏၵျပတယ္ ။ အေရးယူတာမယူတာ သက္ဆိုင္ရာက လုပ္ရမယ္ ။ ျပည္သူ႔အသံကို အေလးထားတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတာကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခံမယ္” ဟု ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမေအာင္က ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲရာတြင္ မမွန္မကန္ တိုင္ျကားမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးဌာနသို့ ႀကီးျကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ စာပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေျမရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာ၌ မဲမသမာမႈမ်ားရွိသည္ဟုဆိုကာ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္က ဆႏၵျပခဲ့ပါသည္။

(၅) ဦးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕ရာတြင္ တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း တည္ရွိျခင္းမဟုတ္သည့္ လမ္းေက်ာ္စုဖြဲ႕မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မျပျခင္း ၊ မဲေပးရာတြင္ မသမာမႈရွိျခင္း နွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာ၌ လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားရွိျခင္းတို့ေျကာင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးေစလိုေျကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ကို တိုင္တယ္ ။ ဘာမွ ေျဖရွင္းမေပးဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ရာက္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ရာ ဆႏၵျပတာပါ ။ မဲမသမာတာကလည္း မဲေပးရမယ့္သူတဲ့ေနရာမွာ တျခားတစ္ေယာက္က မဲေပးသြားတာတို႔ မဲေပးရမယ့္သူေတြ ထပ္ေနတာတို႔ ေတြ႔ရတယ္”ဟု ဦးေဆာင္ဆႏၵျပသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးကိုကို က ေျပာသည္။

ယင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔က မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရအဖြဲ့ခ်ုပ္ပါတီ၏ ရပ္ေက်းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးအုန္းေက်ာ္ က အနိုင္႐ွိခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ဆႏၵျပတယ္ ။ အေရးယူတာမယူတာ သက္ဆိုင္ရာက လုပ္ရမယ္ ။ ျပည္သူ႔အသံကို အေလးထားတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတာကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခံမယ္” ဟု ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမေအာင္က ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲရာတြင္ မမွန္မကန္ တိုင္ျကားမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးဌာနသို့ ႀကီးျကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ စာပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေျမရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply