အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မန္ေနဂ်ာ ေနရာကို ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ား ခန္႔အပ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေန

0
152

ၾသဂုတ္ ၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္လႈိင္သာယာ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ မုံရြာနည္းပညာ တကၠသိုလ္တုိ႔တြင္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္လိပ္အင္ဂ်င္နီယာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မန္ေဂ်ာ(productionmanager)မ်ား ခန္႔အပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတုိ႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

“အခု လႈိင္သာယာ၊ မုံရြာ တကၠသိုလ္တုိ႔နဲ႔ စကားေျပာေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဆ႒မႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔က အတန္းမရွိေတာ့ဘူး။ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡခ်ဳပ္တုိ႔နဲ႔ ညိုၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္မတုိ႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအတြက္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္လိပ္ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ သင္တဲ့ဟာ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြ ျပန္ေခၚၿပီး ျပန္ပုိ႔ခ်ေပးမယ္။ ဒါဆုိရင္ အထည္ခ်ဳပ္ က႑ကုိလည္း ပုိနားလည္သြားမယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မန္ေနဂ်ာ (production Manager) ေနရာတြင္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္လိပ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ားအစား ျပည္တြင္းလုပ္သား မ်ားကုိ ခန္႔ထားႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ထိုသို႔ အေသးစိတ္သင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း၍ ပညာေရး အသုိက္အ၀န္းေကာင္းတစ္ခု ေပၚထြက္လာရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး မၾကာခင္တြင္ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္ဟုဆိုသည္။

” ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ဒီရာထူးကို ကိုယ့္ရဲ႕ ျမန္မာေတြကို ၀င္လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားက production Manager ေနရာကို ႏုိင္ငံျခားသား ခန္႔တာမ်ားတယ္။ textile ဘာသာရပ္မွာ အထည္ခ်ဳပ္က ပါေတာ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က႑အေသးတစ္ခုပဲပါတယ္။ ဒါကို ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ဖုိ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေဆြးေႏြး ေနၿပီ။ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ အထည္ခ်ဳပ္က႑ကို ေတာ္ေတာ္ ေလးေပါ့ ၊ ဒီဘာသာရပ္မွာ သင္လုိက္တယ္ ဆုိရင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္ဘဲြ႕ရေတြက အလုပ္ရုံေတြမွာ ခန္တဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မန္ေနဂ်ာေနရာမွာ ၀င္လာႏုိင္တယ္”ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

အထည္ခ်ဳပ္က႑၌ လက္ရွိတြင္ သင္တန္း ၂ မ်ဳိးေပးေနၿပီး စက္ခ်ဳပ္ (အလုပ္လုိေသာ သူမ်ားကို ) သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ စက္ရုံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ထုတ္လုပ္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ျဖစ္ေသာ Supervisor ၊ လီတာ၊ စက္ရုံမွဴး စသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကုိလည္း သင္ၾကားေပး မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ပညာရပ္မ်ားကုိ ခ်ံဳ႕ၿပီး သင္ၾကားေနေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္မလဲ ဟူသည့္ အခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္လႈိင္သာယာ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ မုံရြာနည္းပညာ တကၠသိုလ္တုိ႔တြင္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္လိပ္အင္ဂ်င္နီယာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မန္ေဂ်ာ(productionmanager)မ်ား ခန္႔အပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတုိ႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

“အခု လႈိင္သာယာ၊ မုံရြာ တကၠသိုလ္တုိ႔နဲ႔ စကားေျပာေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဆ႒မႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔က အတန္းမရွိေတာ့ဘူး။ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡခ်ဳပ္တုိ႔နဲ႔ ညိုၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္မတုိ႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအတြက္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္လိပ္ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ သင္တဲ့ဟာ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြ ျပန္ေခၚၿပီး ျပန္ပုိ႔ခ်ေပးမယ္။ ဒါဆုိရင္ အထည္ခ်ဳပ္ က႑ကုိလည္း ပုိနားလည္သြားမယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မန္ေနဂ်ာ (production Manager) ေနရာတြင္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္လိပ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ားအစား ျပည္တြင္းလုပ္သား မ်ားကုိ ခန္႔ထားႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ထိုသို႔ အေသးစိတ္သင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း၍ ပညာေရး အသုိက္အ၀န္းေကာင္းတစ္ခု ေပၚထြက္လာရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး မၾကာခင္တြင္ သတင္းေကာင္း ၾကားရမည္ဟုဆိုသည္။

” ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ဒီရာထူးကို ကိုယ့္ရဲ႕ ျမန္မာေတြကို ၀င္လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားက production Manager ေနရာကို ႏုိင္ငံျခားသား ခန္႔တာမ်ားတယ္။ textile ဘာသာရပ္မွာ အထည္ခ်ဳပ္က ပါေတာ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က႑အေသးတစ္ခုပဲပါတယ္။ ဒါကို ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ဖုိ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေဆြးေႏြး ေနၿပီ။ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ အထည္ခ်ဳပ္က႑ကို ေတာ္ေတာ္ ေလးေပါ့ ၊ ဒီဘာသာရပ္မွာ သင္လုိက္တယ္ ဆုိရင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္ဘဲြ႕ရေတြက အလုပ္ရုံေတြမွာ ခန္တဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မန္ေနဂ်ာေနရာမွာ ၀င္လာႏုိင္တယ္”ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာသည္။

အထည္ခ်ဳပ္က႑၌ လက္ရွိတြင္ သင္တန္း ၂ မ်ဳိးေပးေနၿပီး စက္ခ်ဳပ္ (အလုပ္လုိေသာ သူမ်ားကို ) သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ စက္ရုံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ထုတ္လုပ္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ျဖစ္ေသာ Supervisor ၊ လီတာ၊ စက္ရုံမွဴး စသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကုိလည္း သင္ၾကားေပး မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ပညာရပ္မ်ားကုိ ခ်ံဳ႕ၿပီး သင္ၾကားေနေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း မည္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္မလဲ ဟူသည့္ အခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply