ဖက္စပ္အေထြေထြ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အမည္စာရင္း ထုတ္ျပန္

0
138

ၾသဂုတ္ ၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ဖက္စပ္အေထြေထြ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရသည့္ ျပည္တြင္းအေထြေထြ အာမခံကုမၸဏီမ်ားနွင့္ နိုင္ငံျခား အေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီမ်ား အမည္စာရင္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ဖက္စပ္အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ကုမၸဏီ ၃ ခုအား ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ AYA Myanmar General Insurance Company Limited and Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.; ၊ Grand Guardian General Insurance Company Limited and Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Company Limited နွင့္ IKBZ Insurance Company Limited and Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited တို႔ုျဖစ္သည္။

ဖက္စပ္အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရမည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီမ်ား သည္ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိင္စင္ အႀကိဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မျဖစ္မေန ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရ မည့္အျပင္ ဖက္စပ္အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း စတင္ခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုိင္စင္အႀကိဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရမည့္ နိုင္ငံျခား အေထြေထြအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏ အကဲျဖတ္စံနႈန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ျပည္တြင္းအေထြေထြအာမခံကုမၸဏီမ်ားနွင့္အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ နိုင္ငံျခားအေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေထြေထြအာမခံ လုပ္ငန္းအား ဖက္စပ္ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေထြေထြအာမခံကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ယင္းကုမၸဏီ ၃ ခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရသည့္ နိုင္ငံျခားအသက္အာမခံကုမၸဏီ ၅ ခု ၏ စာရင္းမ်ားကိုလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ယခုနွစ္ ဧၿပီလ ၅ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အသက္အာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရမည့္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇုဳပ္နွံမႈ ရာနႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အသက္အာမခံကုမၸဏီ ၅ ခုမွာAIA Company Limited ၊ Chubb Tempest Reinsurance Limited ၊ Dal-lChi Life Insurance Company Limited ၊ Manufacturers Life Insurance Company နွင့္ Prudential Hong Kong Limited တို႔ျဖစ္သည္။

“ျမန္​မာ့အာမခံက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္​လို႔ နိုင္​ငံတကာ အာမခံကုမၸဏီေတြဝင္​ေရာက္​လာၿပီဆိုရင္​
ျမန္​မာနိုင္​ငံရဲ႕ အာမခံလုပ္​ငန္​းက ေခတ္​တစ္​ခုေလာက္​ျပန္​ေရာက္​ရွိလာၿပီးေတာ့ လူတိုင္​းအတြက္​ အာမခံ အကာအကြယ္​က ပိုၿပီးေတာ့ ရနိုင္​လိမ္​့မယ္​လို႔ျမင္​ပါတယ္​”ဟု အာမခံလုပ္​ငန္​းႀကီးၾကပ္​ေရးအဖြဲ႔မွ အတြင္​းေရးမွဴး ဦးေဇာ္​နိုင္​ကေျပာသည္​။

ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းက႑တြင္ အာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း၊ ေငြအင္အား ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းပညာ နားလည္သည့္ ဝန္ထမ္းနည္းပါးျခင္း၊ နည္းပညာမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား အာမခံကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အာမခံအသင္း အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုၿပီး ယင္းက့ဲသို႔ အာမခံလုပ္ငန္းက႑တြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက အာမခံလုပ္ငန္းက႑လည္​း ယခုထက္ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္း၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ျကားေရးမွဴ း ေဒါက္တာစႏၵာဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

လက္​ရွိတြင္​ ျမန္​မာနိုင္​ငံ၏ အာမခံေစ်းကြက္​အတြင္​း အသက္​အာမခံထားျခင္​းထက္​ အေထြေထြအာမခံက ပိုအားေကာင္​းလ်က္​ရွိၿပီး မီးအာမခံနွင္​့ ေမာ္​ေတာ္​ယာဥ္​အလံုးစံုအာမခံတို႔မွာ ထားရွိမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္​ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္​မာနိုင္​ငံတြင္​ ျမန္​မာ့အာမခံလုပ္​ငန္​းအပါအဝင္​ ျပည္​တြင္​းပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီ စုစုေပါင္​း ၁၂ ခုမွ အာမခံလုပ္​ငန္​းအမ်ိဳးအစားေပါင္​း ၁၃မ်ိဳးကို ဝန္​ေဆာင္​မႈေပးလ်က္​ရွိသည္​။

ၾသဂုတ္ ၃
ေဝေဝၿဖိဳး

ဖက္စပ္အေထြေထြ အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရသည့္ ျပည္တြင္းအေထြေထြ အာမခံကုမၸဏီမ်ားနွင့္ နိုင္ငံျခား အေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီမ်ား အမည္စာရင္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ဖက္စပ္အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို ကုမၸဏီ ၃ ခုအား ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွာ AYA Myanmar General Insurance Company Limited and Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.; ၊ Grand Guardian General Insurance Company Limited and Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Company Limited နွင့္ IKBZ Insurance Company Limited and Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited တို႔ုျဖစ္သည္။

ဖက္စပ္အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရမည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီမ်ား သည္ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားသည့္ လုိင္စင္ အႀကိဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မျဖစ္မေန ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရ မည့္အျပင္ ဖက္စပ္အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း စတင္ခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုိင္စင္အႀကိဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါက ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းအေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရမည့္ နိုင္ငံျခား အေထြေထြအာမခံကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏ အကဲျဖတ္စံနႈန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ျပည္တြင္းအေထြေထြအာမခံကုမၸဏီမ်ားနွင့္အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ နိုင္ငံျခားအေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေထြေထြအာမခံ လုပ္ငန္းအား ဖက္စပ္ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေထြေထြအာမခံကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ယင္းကုမၸဏီ ၃ ခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အသက္အာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရသည့္ နိုင္ငံျခားအသက္အာမခံကုမၸဏီ ၅ ခု ၏ စာရင္းမ်ားကိုလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ယခုနွစ္ ဧၿပီလ ၅ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အသက္အာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရမည့္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇုဳပ္နွံမႈ ရာနႈန္းျပည့္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အသက္အာမခံကုမၸဏီ ၅ ခုမွာAIA Company Limited ၊ Chubb Tempest Reinsurance Limited ၊ Dal-lChi Life Insurance Company Limited ၊ Manufacturers Life Insurance Company နွင့္ Prudential Hong Kong Limited တို႔ျဖစ္သည္။

“ျမန္​မာ့အာမခံက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္​လို႔ နိုင္​ငံတကာ အာမခံကုမၸဏီေတြဝင္​ေရာက္​လာၿပီဆိုရင္​ 
ျမန္​မာနိုင္​ငံရဲ႕ အာမခံလုပ္​ငန္​းက ေခတ္​တစ္​ခုေလာက္​ျပန္​ေရာက္​ရွိလာၿပီးေတာ့ လူတိုင္​းအတြက္​ အာမခံ အကာအကြယ္​က ပိုၿပီးေတာ့ ရနိုင္​လိမ္​့မယ္​လို႔ျမင္​ပါတယ္​”ဟု အာမခံလုပ္​ငန္​းႀကီးၾကပ္​ေရးအဖြဲ႔မွ အတြင္​းေရးမွဴး ဦးေဇာ္​နိုင္​ကေျပာသည္​။

ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းက႑တြင္ အာမခံလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း၊ ေငြအင္အား ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းပညာ နားလည္သည့္ ဝန္ထမ္းနည္းပါးျခင္း၊ နည္းပညာမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား အာမခံကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အာမခံအသင္း အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုၿပီး ယင္းက့ဲသို႔ အာမခံလုပ္ငန္းက႑တြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းအာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက အာမခံလုပ္ငန္းက႑လည္​း ယခုထက္ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္း၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ျကားေရးမွဴ း ေဒါက္တာစႏၵာဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

လက္​ရွိတြင္​ ျမန္​မာနိုင္​ငံ၏ အာမခံေစ်းကြက္​အတြင္​း အသက္​အာမခံထားျခင္​းထက္​ အေထြေထြအာမခံက ပိုအားေကာင္​းလ်က္​ရွိၿပီး မီးအာမခံနွင္​့ ေမာ္​ေတာ္​ယာဥ္​အလံုးစံုအာမခံတို႔မွာ ထားရွိမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္​ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္​မာနိုင္​ငံတြင္​ ျမန္​မာ့အာမခံလုပ္​ငန္​းအပါအဝင္​ ျပည္​တြင္​းပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီ စုစုေပါင္​း ၁၂ ခုမွ အာမခံလုပ္​ငန္​းအမ်ိဳးအစားေပါင္​း ၁၃မ်ိဳးကို ဝန္​ေဆာင္​မႈေပးလ်က္​ရွိသည္​။

Leave a Reply