ဥပၸါတသႏိၱေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၌ ပထမအႀကိမ္ ပရိတ္ေတာ္၊ ပ႒ာန္း ေဒသနာေတာ္ ရြတ္ဖက္ပူေဖာ္ပြဲႏွင့္ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္လွဴပြဲ က်င္းပ

0
170

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဥပၸါတသႏၱိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ မဟာပရိတ္ေတာ္ ႏွင့္မဟာ ပ႒ာန္း ေဒသနာေတာ္ရြတ္ဖက္ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္မဟာသံဃဒါန ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴျခင္း အခမ္းအနား ကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴမႈ၌ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ (၈) ၿမဳိ႕နယ္မွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အနီး ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ရမည္းသင္း ၿမဳိ႕တုိ႔မွ သံဃာေတာ္မ်ားၾကြေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၌ သံဃာ အပါး ၁၅၀၀၀ အား ဆြမ္း ဆန္ စိမ္း ေလာင္းလွဴမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိအျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔၌လည္း မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ သံဃာအပါး ၂ ေသာင္းအား ဆြမ္း ဆန္ စိမ္း ေလာင္းလွဴျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ အလွဴပြဲကုိ သံဃာအပါး ၁ ေသာင္းခန္႔ ၾကြေရာက္ခဲ႔သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဥပၸါတသႏၱိေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ မဟာပရိတ္ေတာ္ ႏွင့္မဟာ ပ႒ာန္း ေဒသနာေတာ္ရြတ္ဖက္ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္မဟာသံဃဒါန ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴျခင္း အခမ္းအနား ကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴမႈ၌ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ (၈) ၿမဳိ႕နယ္မွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အနီး ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ရမည္းသင္း ၿမဳိ႕တုိ႔မွ သံဃာေတာ္မ်ားၾကြေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၌ သံဃာ အပါး ၁၅၀၀၀ အား ဆြမ္း ဆန္ စိမ္း ေလာင္းလွဴမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိအျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔၌လည္း မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ သံဃာအပါး ၂ ေသာင္းအား ဆြမ္း ဆန္ စိမ္း ေလာင္းလွဴျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ အလွဴပြဲကုိ သံဃာအပါး ၁ ေသာင္းခန္႔ ၾကြေရာက္ခဲ႔သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply