ေလလြင့္ေခြးမ်ားကို မခ်စ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္ ေျပာ

0
78

ၾသဂုတ္ ၅
ေက်ာ္သူျမင့္

အမ်ားကို ဒုကၡေပးသည့္ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ေလလြင့္ေခြးမ်ားကို မခ်စ္ရန္ ေခြးခ်စ္သူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သတိေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကလဲ ေခြးခ်စ္တယ္။ ေခြးကို ျခင္ေထာင္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ဖက္အိပ္တယ္။ ဒါတကယ္ပဲ လက္ေတြ႕ ခ်စ္ရင္ကိုယ့္အိမ့္ထဲမွာပဲခ်စ္ ကိုယ့္ဝမ္းထဲမွာပဲခ်စ္။ သူမ်ားကိုဒုကၡေပးတဲ့ ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳးကိုေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ အဲ့ေတာ့ လမ္းေပၚမွာ အစာေကၽြးၿပီးသူမ်ားကို ဒုကၡေပးဖို႔အတြက္ ကိုယ္ကေတာ့ ခ်စ္တဲ့သေဘာနဲ႔ အစာေကၽြးတာ ဒါသူမ်ားဒုကၡေပးတာ”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ေလလြင့္ေခြးကင္းစင္ေရးအတြက္ သားစပ္ျခားျခင္း၊ ေဂဟာမ်ား သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ျခင္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည္။

“လူနဲ႔ ေခြးနဲ႔ ဘယ္ဟာကို ဦးစားေပးရမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္လူအတြက္အလုပ္လုပ္ေနတာ ေခြးအတြက္ လုပ္တာမဟုတ္ေသာ္လဲ ေခြးသတ္တဲ့ နည္းေတာ့မလုပ္ေတာ့ပဲ ေခြးဖမ္းၿပီးေတာ့ ေဂဟာပို႔ရတဲ့ နည္းနဲ႔လုပ္ေနရပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

ေခြးထိန္းသိမ္းေရးေဂဟာသို႔ ေလလြင့္ေခြးတစ္ေကာင္ပို႔ေဆာင္ပါက ေခြးတစ္ေကာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆၀၀၀ က်သင့္ၿပီး ေခြးတစ္ေကာင္အတြက္ တစ္ရက္စာ အစာစရိတ္ ၅၀၀ ကုန္က်ေၾကာင္း တိရစာၦန္ေဆးကုသေရးႏွင့္ သားသတ္႐ံုမ်ားဌာန ဌာနမွဴး ဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေလလြင့္ေခြးမ်ားကို သဘာဝတရားရိပ္သာ ေလလြင့္ေခြးေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေဂ ဟာႏွင့္ အျခားေဂဟာမ်ားသို႔ အပတ္စဥ္ ပို႔ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၅
ေက်ာ္သူျမင့္

အမ်ားကို ဒုကၡေပးသည့္ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ေလလြင့္ေခြးမ်ားကို မခ်စ္ရန္ ေခြးခ်စ္သူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သတိေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကလဲ ေခြးခ်စ္တယ္။ ေခြးကို ျခင္ေထာင္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ဖက္အိပ္တယ္။ ဒါတကယ္ပဲ လက္ေတြ႕ ခ်စ္ရင္ကိုယ့္အိမ့္ထဲမွာပဲခ်စ္ ကိုယ့္ဝမ္းထဲမွာပဲခ်စ္။ သူမ်ားကိုဒုကၡေပးတဲ့ ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳးကိုေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ အဲ့ေတာ့ လမ္းေပၚမွာ အစာေကၽြးၿပီးသူမ်ားကို ဒုကၡေပးဖို႔အတြက္ ကိုယ္ကေတာ့ ခ်စ္တဲ့သေဘာနဲ႔ အစာေကၽြးတာ ဒါသူမ်ားဒုကၡေပးတာ”ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ေလလြင့္ေခြးကင္းစင္ေရးအတြက္ သားစပ္ျခားျခင္း၊ ေဂဟာမ်ား သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ျခင္းမ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည္။

“လူနဲ႔ ေခြးနဲ႔ ဘယ္ဟာကို ဦးစားေပးရမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္လူအတြက္အလုပ္လုပ္ေနတာ ေခြးအတြက္ လုပ္တာမဟုတ္ေသာ္လဲ ေခြးသတ္တဲ့ နည္းေတာ့မလုပ္ေတာ့ပဲ ေခြးဖမ္းၿပီးေတာ့ ေဂဟာပို႔ရတဲ့ နည္းနဲ႔လုပ္ေနရပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

ေခြးထိန္းသိမ္းေရးေဂဟာသို႔ ေလလြင့္ေခြးတစ္ေကာင္ပို႔ေဆာင္ပါက ေခြးတစ္ေကာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆၀၀၀ က်သင့္ၿပီး ေခြးတစ္ေကာင္အတြက္ တစ္ရက္စာ အစာစရိတ္ ၅၀၀ ကုန္က်ေၾကာင္း တိရစာၦန္ေဆးကုသေရးႏွင့္ သားသတ္႐ံုမ်ားဌာန ဌာနမွဴး ဦးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေလလြင့္ေခြးမ်ားကို သဘာဝတရားရိပ္သာ ေလလြင့္ေခြးေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေဂ ဟာႏွင့္ အျခားေဂဟာမ်ားသို႔ အပတ္စဥ္ ပို႔ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply